Universitatea de Vest din Timișoara, din nou în top!

Universitatea de Vest din Timișoara și-a asigurat locul în două noi ierarhizări universitare internaționale: RUR Reputation Rankings și RUR Academic Rankings.

RUR Reputation Rankings măsoară reputația internațională a universităților. În acest clasament, UVT ocupă poziția 3 la nivel național – din 3 universități – și poziția 601 la nivel mondial – din 797 universități.

În ceea ce privește RUR Academic Rankings, această ierarhizare ilustrează producția în cercetare a universităților. Aici, UVT ocupă poziția 1 la nivel național – din 3 universități – și poziția 586 la nivel mondial – din 801+ universități.

Ierarhizarea generală (Round University Rankings – RUR) are la bază 20 de indicatori de performanță grupați în patru categorii, și anume predare (40%), cercetare (40%), diversitate internațională (10%) și sustenabilitate financiară (10%). Dintre toate acestea, RUR Reputation Rankings se bazează pe media scorurilor obținute de universități la indicatorii corespunzători categoriilor de predare și cercetare, iar RUR Academic Rankings are la baza media scorurilor obținute de universități la categoriile de predare, cercetare și diversitate internațională.

Astfel, locul ocupat de Universitatea de Vest în cele două clasamente se reflectă prin prisma acestor categorii de indicatori.

Clasamentele au rezultat în urma unei analize profunde a informațiilor furnizate de universități prin completarea platformei studiului Global Institutional Profiles Project (GIPP) dezvoltat de Clarivate Analytics, a datelor bibliometrice/scientometrice extrase din diverse baze de date (Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar, etc.), dar și prin interpretarea unui studiu privind reputația academică, realizat prin intermediul Global Institutional Profiles Project (GIPP).

Alături de Universitatea de Vest din Timișoara, în aceste două ierarhizări se află Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea din București, membre ale Consorțiului Universitaria.