Un singur 10 la titularizare în Timiș! 73% promovabilitate!

216 lucrări au ajuns la centrele de evaluare în urma examenului național de titularizare a profesorilor pentru județul Timiș, 157 candidați obținând notele necesare pentru a fi siguri de o catedră. Procentul de promovabilitate la nivelul județului este de aproape 73%.

S-a înregistrat doar o singură medie de 10, dar cele mai multe note au fost între 8 și 9. Totuși, îmbucurător este că, din cei respinși, 35 s-au încadrat între 7 și 8.Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuiau să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată pe post de suplinire, minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

Oferta locurilor în Timiș

Coordonarea metodologică a concursului național este asigurată de Ministerul Educatiei și Cercetării și concursul se organizează de inspectoratele școlare. În județul Timiș sunt scoase la concurs 3.136 de posturi vacante sau rezervate, dintre care 1.905 sunt în mediul urban și 1.231 sunt în mediul rural. Dintre acestea, 156 posturi sunt titularizabile (posturi vacante, complete, propuse pentru ocupare pe perioadă nedeterminată), din care 134 posturi sunt în mediul urban și 22 posturi sunt în mediul rural. Restul de 2.980 de posturi sau fracțiuni de posturi sunt vacante sau rezervate și propuse pentru ocupare pe perioadă determinată.

Cele mai multe posturi vacante sau rezervate sunt pentru disciplinele: Educatie fizica și sport (234 posturi), învățători (în limba română) – 179 de posturi, educatoare (în limba română) – 167 de posturi. Cele mai multe posturi titularizabile sunt pentru: Educatoare (în limba română) – 22 de posturi, Învățători (în limba română) – 24 de posturi și Educatie fizica și sport – 23 de posturi. Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru: Educatoare (în limba română) – 193 de candidați, Învățători (în limba română) – 134 de candidați și Educație fizică și sport – 112 candidați.upt 1000x100