Trei ani de proiect în sprijinul locuitorilor fără venituri sau cu venituri mici din Anina

În perioada august 2017 – august 2020, în orașul Anina se derulează un proiect de sprijin pentru populația fără venituri sau cu venituri mici, în valoare totală de 14.488.673 lei. Proiectul este derulat de un grup de cinci parteneri: Asociația de Binefacere Pro Vitam Reșița; Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin; S.C. Top Media SRL Reșița; Primăria Anina și Liceul „Mathias Hammer” Anina.

Pentru activitățile ce le desfășoară în cadrul proiectului, Primăria Anina beneficiază de o finanțare europeană de 2.443.940 lei, iar Liceul „Mathias Hammer” Anina, 582.897 lei.

În cadrul proiectului au fost informate individual un număr de 1.436 persoane și au fost organizate patru evenimente de informare și conștientizare. Au fost identificate și selectate în grupul țintă un număr de 511 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, dintre care 147 sunt de etnie rromă.

Toate persoanele eligibile, incluse în grupul țintă, au beneficiat, după caz, de consultații medicale gratuite, fizioterapie, de servicii de consiliere, mediere, orientare profesională și consultanță pentru demararea unei afaceri/activități independente, precum și de programe de învățământ tip a doua șansă, școală după școală și educație preșcolari.

„În cadrul Centrului de Afaceri a fost înființat un Centru de Servicii Integrate Socio-Medicale în care un număr de 508 persoane au beneficiat de servicii socio-medicale, iar dintre acestea, 146 persoane sunt de etnie rromă. 291 persoane au beneficiat de îngrijire personală, 42 persoane au beneficiat de îngrijire la domiciliu și 414 persoane au beneficiat de recuperare/reabilitare.

Pentru persoanele din grupul țintă, Primăria Anina a furnizat serviciu de asistență pentru rezolvarea unor acte personale. Astfel, 47 persoane au beneficiat de reglementare acte de identitate, dintre care 8 de etnie rromă; pentru 10 persoane au fost întocmite dosare pentru drepturile de asistență sociale, din care șase au fost de etnie rromă; pentru două persoane au fost întocmite dosare pentru acte de proprietate”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Anina.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, 369 de persoane din grupul țintă au beneficiat de acestea, din care 86 persoane de etnie rromă. Astfel, în funcție de pregătirea școlară avută la bază: 258 de persoane, din care 66 de etnie rromă au absolvit cursurile de Competențe Civice, Sociale, în Științe și Tehnologie, fiind recompensați fiecare cu suma de 1.440 lei și câte un pachet cu alimente în valoare de 606,80 lei.

Alte 189 de persoane, din care 36 de etnie rromă, au absolvit diferite cursuri de calificare, precum cele de: infirmieră – 14 persoane, fiind recompensați fiecare cu suma de 3.600 de lei și un pachet cu alimente în valoare de 1487,50 de lei. Cursuri de îngrijitori bătrâni la domiciliu, brutar, dulgher tâmplar parchetar, pavator, mecanic vulcanizator, peisagist-floricultur, agent curățenie, etc – fiind recompensați fiecare cu suma de 1.800 lei și un pachet cu alimente în valoare de 693,70 lei. Alte 98 de persoane din grupul țintă s-au angajat, dintre care 11 de etnie rromă.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

În privința măsurile de sprijin pentru demararea unei afaceri/activități independente, 295 de persoane din grupul țintă au beneficiat de acestea, din care 73 de persoane de etnie rromă, astfel: un număr de 24 de persoane au absolvit cursul de competențe antreprenoriale, din care unul de etnie rromă, fiind recompensați fiecare cu suma de 1.440 lei și câte un pachet cu alimente în valoare de 606,80 lei. Au fost depuse nouă planuri de afaceri. Șapte persoane/firme au beneficiat servicii de consultanță pentru îndeplinirea planului de afaceri. Au fost înființate 7 firme și s-au semnat cinci contracte de subvenții.

În ceea ce privește sprijinul pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii: 19 copii participanți la învățământ preșcolar, din care 16 de etnie rromă. S-au primit rechizite școlare în valoare totală de 5.435 lei. În funcție de prezențe, părinții au primit pentru copii în total 280 pachete cu hrană, în valoare de 148,63 lei/pachet; 24 de copii participanți la programul școală după școală, din care 20 de etnie rromă. S-au primit rechizite școlare în valoare totală de 27.551,83 lei. În cadrul proiectului, 25 de persoane au participat la programul a doua șansă, din care 18 de etnie rromă. În funcție de prezențe, persoanele participante au primit în total 432 pachete cu hrană, în valoare de 413,05 lei/pachet.

Prin acest proiect, au fost acordate o serie de subvenții conform prevederilor legale în vigoare pentru:
– subvenții în baza a cinci contracte pentru înființarea unui număr de cinci societăți comerciale noi pe raza orașului Anina, în valoare totală de 549.862 lei. Cele cinci firme au creat un număr total de cinci noi locuri de muncă.
– subvenții în baza a trei contracte pentru o societate comercială din Anina care a organizat programe de ucenicie pentru un număr de 10 ucenici angajați din Anina;
– subvenții în baza a 18 contracte pentru un număr de nouă societăți comerciale din Anina care au angajat un număr de 28 persoane din Anina.

Valoarea subvențiilor acordate pentru ucenici și angajați a fost de 540.462 lei.

La finalul proiectului, toate persoanele înscrise în grupul țintă al proiectului vor mai beneficia de câte un pachet cu hrană în valoare de 99,10 lei/persoană.

Mai trebuie observat că cea mai mare parte a proiectului este destinată educației, reconversiei profesionale și sociale și ocupării persoanelor din grupul țintă, doar o mică parte materializându-se din punct de vedere fizic în reabilitarea blocului G de pe Strada Uzinei din Anina.

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/