Tabere gratuite pentru persoanele cu dizabilități

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin oferă și în această vară tabere gratuite elevilor, studenților și preșcolarilor cu handicap.

Astfel că, începând cu 7 iunie, cei care doresc să beneficieze de un loc gratuit în tabără pot depune cererea, însoțită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap, și o adeverință emisă de unitatea de învățământ, prin care să fie consemnat faptul că persoana respectivă este încadrată într-o formă de învățământ.

Părintele, reprezentantul legal al persoanei în cauză, sau un reprezentant al unității de învățământ poate depune actele necesare la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Caraș-Severin, de pe Str. Sarmizegetusa B6. Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.mts.ro sau la telefon: 0255/212.856.