Studenții Politehnicii, sprijiniți să facă trecerea de la școală la viața activă. Cursurile gratuite la care pot participa

Universitatea Politehnica Timișoara va organiza în perioada următoare pentru studenți cursuri online gratuite de formare profesională în domeniile competențe antreprenoriale și designer de pagini web. 

Politehnica este din 2018 beneficiară a proiectului CONPrACT (Construiește-ți viitorul prin stagii de practică!), finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, prin care 164 de studenţi de la facultățile de Inginerie Hunedoara, Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, precum și cea de Construcţii au beneficiat de sprijin pentru trecerea de la şcoală la viaţa activă prin dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe piaţa muncii.

Chiar dacă proiectul s-a încheiat, în perioada următoare vor fi organizate cursuri online gratuite de formare profesională în domeniile competenţe antreprenoriale și designer pagini web. În urma programelor de formare se organizează examen de absolvire, care constă într-o probă teoretică de verificare a cunoştinţelor pe baza unui test grilă şi o probă practică care vizează evaluarea competențele obținute de participant.

leader board 728 x 90 px

Atestarea finalizării programelor va fi concretizată prin certificate de absolvire sau de calificare, cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite. Pentru eliberarea certificatului de absolvire se percepe o taxă de 200 de lei.

Cursurile se adresează tuturor celor interesați, care posedă minim diploma de bacalaureat. Relaţii referitoare la procedura de înscriere la cursuri, precum şi alte detalii legate de desfăşurarea programelor pot fi găsite aici sau pot fi solicitate prin e-mail, la: mytesproject@gmail.com.