Strategia de dezvoltare a cartierelor mărginaşe ale Reșiței, admisă pentru finanțare guvernamentală. Proiect de locul 3 la nivel naţional!

explo 1000x200

Primăria Reșița a derulat, în perioada 7 septembrie – 30 noiembrie 2017, proiectul „Sprijinirea dezvoltării comunității, regenerării urbane și incluziuni sociale din Municipiul Reșița”. A rezultat elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate: Mociur, Dealul Crucii, Rânduri, Moara Juracek, Lend–Secu–Colonia Baraj.

Strategia de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate ale Reşiţei a fost depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. După etapa evaluării, ministerul a comunicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC.

„În acest proces au fost depuse spre evaluare 49 de SDL pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000. 45 SDL au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 4 SDL au vizat sectoare ale municipiului București“, informează Biroul de Presă al Primăriei Reşiţa

În urma procesului de evaluare, Comitetul Comun de Selecție a admis pentru finanțare SDL Reșița pe locurile 3-4 la nivel național, cu 9,22 puncte din maximul de 10 puncte. Astfel, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 31 SDL au fost selectate pentru finanțare, 14 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul).

Strategia de Dezvoltare Locală are ca obiectiv reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în zonele urbane marginalizate, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea și creșterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală. Următoarea etapă va fi implementarea strategiei, care va avea intervenții și proiecte propuse în cadrul obiectivului amintit, în valoare de peste 7 milioane de euro: 4,9 milioane – POR, 2,1 milioane – POCU, respectiv 0,39 milioane – alte surse de finanțare.