Statul momeşte angajatorii cu facilităţi

explo 1000x200

Subvenţiile pentru încadrarea în muncă a diferitelor categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă i-ar putea interesa pe angajatorii cărăşeni aflaţi în căutarea unor modalităţi de a-şi reduce cheltuielile, beneficiind totuşi de un plus de forţă de muncă.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin reaminteşte firmelor că există posibilităţi variate de a angaja. Stimulentele financiare sunt acordate în cazul angajării absolvenţilor, elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţelor, şomerilor peste 45 de ani sau şomerilor părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomerilor care în termen de cinci ani îndeplinesc condiţiile legale de pensionare. Şi cei ce angajează persoane cu handicap, ucenici şi tineri cu risc de marginalizare socială au beneficii din partea statului român.

AJOFM detaliază:

Pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă, angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 50% din indicatorul social de referinţă în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajarea poate fi pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă  în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Pentru încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, angajatorii  pot primi, lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, suma de:

– 500 lei, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

– 600 lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

– 750 lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

tmc 640

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap  primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni. Angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu şi după cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale.

Pentru încadrarea în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale, agenţii economici pot beneficia lunar,  timp de 12 luni, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la încheierea convenţiei, iar persoana angajată să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani.

De aceeaşi subvenţie beneficiază şi agenţii economici care au cel puţin 50 angajaţi  şi încadrează persoane cu handicap, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 2 ani de la încheierea convenţiei.

Pentru angajarea şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau la limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată, angajatorii pot beneficia lunar, pe perioada angajării până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă  în vigoare, cu condiţia să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, în baza contractelor de solidaritate, pot beneficia lunar, pe perioada  contractului de solidaritate, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă. Subvenţia se acordă pentru tinerii care au vârsta între 16 şi 26 de ani care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
    b) are dizabilităţi;
    c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
    d) are copii în întreţinere;
    e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) este victimă a traficului de persoane.

Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă pot beneficia lunar, pe toată perioada derulării contractului de ucenicie , de o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Subvenţia se acordă la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Foto: smartprojects.org