Specializări intrate în lichidare la Universitatea „Eftimie Murgu“

Doar patru ani a rezistat să funcţioneze Universitatea „Eftimie Murgu“ Reşiţa structurată pe trei facultăţi. În prezent, se încearcă supravieţuirea cu două, în aceşti ultimi ani intrând în lichidare numeroase specializări.

În vederea optimizării cheltuielilor şi adaptării structurilor administrative la numărul de studenţi, conducerea UEMR a aprobat, în luna septembrie, fuziunea dintre Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Sociale. Astfel a apărut Facultatea de Administrarea Afacerilor şi Ştiinţe Sociale, care se alătură Facultăţii de Inginerie şi Management. Structurarea UEMR pe trei facultăţi s-a făcut începând cu anul universitar 2012-2013 şi a funcţionat aşadar, cum-necum, până în toamna anului 2016.

Într-un document remis în 29 septembrie Ministerului Educaţiei Naţionale, conducerea UEMR precizează că s-a dispus „intrarea în lichidare a programului de studii universitare de licenţă Drept european şi internaţional, începând cu anul universitar 2016-2017, din lipsă de cadre didactice şi din cauza problemelor de etică înregistrate în iulie 2015“. Specializarea va dispărea efectiv în trei ani, 65 de studenţi aflându-se acum în anii de studii II-IV. Opţiunea licenţierii în Drept a apărut la UEMR în 2012 şi a necesitat de-a lungul timpului, din lipsă de personal calificat, creşterea numărului de cadre didactice asociate la nivelul universităţii. O situaţie asemănătoare s-a înregistrat şi în cazul specializării Resurse umane, cu licenţă în Sociologie, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale. Deşi abia înfiinţat în 2013, acest program de studii a intrat în lichidare din 2015, din lipsă de candidaţi la înscriere în anul I.

Dintre programele de studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, în ultimii trei ani au mai intrat în lichidare, din lipsă de candidaţi, încă trei specializări, însă de la Facultatea de Inginerie şi Management. Începând cu anul universitar 2013-2014, au fost trecute pe linie moartă specializările Ingineria sudării, cu licenţă în Inginerie industrială, şi Ingineria procesării materialelor, cu licenţă în Ingineria materialelor, iar începând din 2014-2015, Ingineria economică în domeniul electric, electronic şi energetic, cu licenţă în Inginerie şi management.

Tot din cadrul specializărilor de licenţă, însă de la învăţământ la distanţă, a intrat în lichidare, din 2015-2016, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, cu licenţă în Administrarea afacerilor, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice. Aceeaşi soartă având-o, începând din 2014-2015, şi programul de studii de master Managementul instituţiilor publice, cu licenţă în Ştiinţe administrative, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

 

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/