Specializare într-o clinică privată din Cipru pentru elevii școlii postliceale sanitare de la „Mircea Eliade”

elevi de la eliade în cipru (1)

14 elevi reșițeni ai școlii postliceale sanitare de la Colegiul Național „Mircea Eliade” se află timp de 10 zile în Cipru, acolo unde fac practică la o clinică privată. Aceștia se vor specializa în domeniile pediatrie și neurologie.

La Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reșița (CNME Reșița) a fost inițiat un nou proiect Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană, care vizează de această dată școala postliceală sanitară care activează în cadrul Colegiului. Developing professional competences of medical nurses (Dezvoltarea competențelor profesionale ale asistenților medicali) este numele noului proiect aprobat prin programul finanțat de comunitatea europeană. Acest nou proiect de mobilitate se bazează pe Planul de Acțiune al Școlii – PAS, document realizat pentru perioada 2022-2026, și care prevede ca direcție de acțiune accesarea fondurilor europene pentru ameliorarea calității pregătirii profesionale și de specialitate a elevilor de la specializarea Asistent medical generalist din cadrul școlii postliceale sanitare a CNME Reșița.

elevi de la eliade în cipru (2)

În perioada 13-24 februarie, un grup de 14 elevi reșițeni se află în Cipru. Spațiul în care își vor desfășura activitatea este un spital privat, Royal Artemis Medical Centre, care realizează training pentru participanți. Situat în Paphos, Cipru, cu o istorie de aproape 40 de ani, Royal Artemis Medical Centre oferă servicii medicale la standarde europene, serviciu de ambulanță 24/7 și acoperă toate tipurile de intervenții medicale care fac obiectul nivelurilor de calificare prevăzute de CNC nivel 5.

Spitalul este specializat pe următoarele domenii: gastroenterologie, chirurgie generală, maxilo-faciala și estetică, alergologie, cardiologie, ortopedie, pediatrie și neurologie, ultimele două fiind domeniile unde CNMER dorește să își specializeze elevii prin practica efectuată.

elevi de la eliade în cipru (3)

Mobilitățile vizează două grupuri a câte 14 cursanți din anul 3 AMG de la colegiul reșițean care vor participa la aceleași tipuri de activități de instruire la un an distanță, respectiv în perioada de practică de la finele semestrului I al anului III pentru doi ani consecutivi. Competențele dobândite vor fi împărțite pe două specializări și secții spitalicești: neurologie si nursing specific, aferent Modulului 31 din Planul cadru si Puericultură, pediatrie și nursing specific, aferent Modulului 32. Aceste module se studiază teoretic în primele 10 săptămâni și au alocate 40, respectiv 80 de ore de pregătire teoretică, la care se adaugă câte 80 de ore de practică spitalicească. Dintre acestea, 40 vor fi realizate pentru fiecare modul în spitalul-partener. Fiecare grup de 14 va fi împărțit în două, fiecare grup de 7 cursanți va merge câte 5 zile pe o secție și 5 zile pe alta, prin rotație.

Unul din obiectivele care vor fi atinse prin acest proiect e creșterea gradului de incluziune pe piața muncii în domeniul medical (atât în mediul public, cât și privat) a absolvenților Școlii Postliceale Sanitare care activează în cadrul Colegiului Național „Mircea Eliade” Reșița până la finalul anului 2024, cu o creștere de minimum 25% față de 2021.