Șoferii pot solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului auto

Senatul a adoptat tacit luni un proiect legislativ prin care conducătorii de autovehicule vor putea solicita reducerea perioadei de suspendare a permisului auto în anumite condiții.

„La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful Poliției Rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație; a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înaintea săvârșirii faptei. Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce cu 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art 101 (3), art 102(3) litera a și art 103 (1) litera c. Pentru fapta prevăzută la art 102 (3) litera e perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului: dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte vehiculul este cu 50-70 km/h; dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârșită o singură dată în 12 luni”, prevede proiectul legislativ adoptat tacit de Senat.

De asemenea, inițiativa prevede că „în cazul în care conducătorul de vehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou faptă prevăzută la art 100 (3), art 101 (3), art 102 (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile”.

Proiectul de lege a fost inițiat de mai mulți parlamentari din PSD.

„Reglementarea măsurilor de reducere a perioadelor de suspendare a dreptului de a conduce un autovehicul este o facilitate acordată cetățeanului în spiritul și litera Constituției privind libera circulație. (…) Prin măsura propusă se are în vedere gradualitatea sancțiunilor, cetățeanul putând să-și recupereze dreptul de a conduce, cu o suspendare pentru o perioadă mai scurtă, în anumite condiții, fără a mai apela la instanță, fără costuri și avocați”, se arată în expunerea de motive a inițiativei.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va avea rol de for decizional.