Societatea Transport Urban Reșița SRL organizează concurs

anunt angajare la Resita
STPT job 1000x200

Societatea Transport Urban Reșița SRL organizează concurs/examen pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, de contabil – economist (1 post).

Cerințe obligatorii:
∙Studii superioare de licență absolvite cu diplomă în domeniul economic
∙Cunoștințe de ligislație financiar- contabilă, cunoștințe operare PC, Microsoft Office (word, excel), cunoașterea programului SAGA constituie avantaj.
∙Vechime în muncă și în specialitatea studiilor constituie avantaj.

Persoanele interesate pentru ocuparea postului de contabil – economist vor prezenta următoarele documente în original pentru constituirea dosarului
1.Act de identitate
2.Documente care atestă nivelul studiilor și alte documente care atestă efectuarea unor specializări.
3.Certificatul de naștere
4.Certificat de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea numelui.
5.Carnet de muncă, adeverințe eliberate de angajatori pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor
6.Curriculum vitae, model comun european.

Pentru a putea participa la concurs actele se vor depune personal la sediul societății de pe bd.Republicii nr.29 (în spatele magazinului Dacus) sau se vor transmite scanate în format pdf
pe adresa de email resurseumane@turesita.ro în perioada 22.05.2024 – 07.06.2024.
Desfășurarea concursului:
1.Depunerea dosarelor 22.05.2024 – 07.06.2024 până la ora 13:30
2.Selecția dosarelor 10.06.2024 – 10.06.2024 ora 16:00
3.Proba scrisă 11.06.2024 – 11.06.2024 ora 10:00 la sediul societății de pe bd.Republicii nr.29 (în spatele magazinului Dacus).
4.Comunicarea rezultatelor 11.06.2024 ora 15:00
5.Interviul 12.06.2024

Bibliografie:
1.Legea 82/1991 a contabilității, republicată
2.Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
3.Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
4.Legea 227/2015 Codul fiscal, art.137 – 152, art.270 – 309.
5.Legea 92/2007 serviciile de transport local
6.Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă

Detalii suplimentare se pot obține la sediul societății de pe bd.Republicii nr.29 (în spatele magazinului Dacus) sau la numărul de telefon 0730.017.025.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/