Ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Băile Herculane

primaria baile herculane
STPT job 1000x200

Ședința ordinară a Consiliului Local Băile Herculane care va avea loc in data de 28.05.2024, orele 14,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane proiectul ordinii de zi cuprinzand urmatoarele materiale :

1.Aprobarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.05.2024.

2.Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 19.03.2024.

3.Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 27.03.2024.

4.Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 29.03.2024.

5.Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 23.04.2024.

6.Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 26.04.2024.

7.Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 14.05.2024.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. pentru anul 2024
Inițiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara

9.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 560 mp, inscrisa in C.F. nr.33060 Baile Herculane, nr. cadastral 33060, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat in vecinatatea Hotelului Minerva, in scopul exploatarii ca parcare auto
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia
Mediului si Turism, Comisia Juridica, de Disciplina, Relatii Externe si Programe

10.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 838 mp, inscrisa in C.F. nr.33059 Baile Herculane, nr. cadastral 33059, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat in vecinatatea Hotelului Afrodita, in scopul exploatarii ca parcare auto Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara, Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia
Mediului si Turism, Comisia Juridica, de Disciplina, Relatii Externe si Programe

11. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 4508 mp, inscrisa in C.F. nr.33029 Baile Herculane, nr. cadastral 33029, ce apartine domeniului public al orasului Baile Herculane si situat in vecinatatea Hotelului Diana, in scopul exploatarii ca parcare auto
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara, Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia
Mediului si Turism, Comisia Juridica, de Disciplina, Relatii Externe si Programe

12.Proiect de hotarare privind organizarea unui circuit, cuprinzand zona Parc Vicol, Centru istoric, zona 7 Izvoare, cu anumite categorii de vehicule, in scopul promovarii turistice a orasului Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane
Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara, Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului si Turism, Comisia Juridica, de Disciplina, Relatii Externe si Programe, Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia copilului, Invatamant, Sanatate si Familie, Comisia de Sport, Culte, Activitati social-culturale

13.Diverse.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format electronic.
Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente la proiectele de hotarari aflate pe proiectul ordinii de zi.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/