Șmenuri, plăți nelegale, firme de casă și dispoziții abuzive! „Trebuia să avizez fără întârziere plățile, primarul și patronii firmei aveau relații de prietenie!”

Neregulile descoperite de mai multe controale ale Curții de Conturi într-o primărie din Caraș-Severin au dus la dezvăluiri incredibile făcute de angajații UAT-ului, care și-au riscat pielea pentru „combinațiile” edilului-șef.

Curtea de Conturi a constatat, printre altele, efectuarea unor plăți nelegale pentru servicii de salubrizare de către Primăria Lăpușnicu Mare, precum și achiziționarea unor materiale fără să fie întocmite referate de necesitate, recepții, fără să existe bonuri de consum sau să fie prezentate documente din care să rezulte că acestea au fost puse în operă. În timpul auditului au venit și explicații, iar mărturiile angajaților Primăriei sunt mai mult decât elocvente.

Mariana Imbrescu a fost asistent social în Primăria Lăpușnicu Mare și, deși pare ciudat, a dat explicații pentru modul în care se cheltuie banii în comuna în care Ion Lala a dat ora exactă atâta vreme. „Am primit dispoziția primarului de control financiar preventiv, deși eu nu aveam studii de specialitate în domeniul contabilității! Cu toate că în Primărie erau persoane care îndeplineau condițiile de aplicare a vizei, această dispoziție a fost avizată de secretarul comunei și necontestată de Instituția Prefectului Județului Caraș-Severin, prin urmare, plățile către SC Ivașcu Traian SRL au fost făcute la cererea primarului, care nu accepta niciun refuz!”, le-a spus auditorilor asistentul social.

Dar asta nu e tot. Multe alte plăți au fost făcute după ce au primit avizul asistenului social, nu al contabilului sau al vreunui angajat cu pregătire în domeniu. „Am avizat plata pentru achiziționarea unor materiale către YSL Lussys SRL Moceriș deoarece am avut dispoziție de aplicare a vizei de control financiar preventiv fără a avea studii de specialitate, iar documentația pentru lucrări și necesarul de materiale se aflau la primar. Ținând cont de faptul că domnul primar și patronii firmei aveau relații de prietenie, trebuia să avizez fără întârziere aceste plăți!”, a recunoscut aceeași Mariana Imbrescu.

Practic, femeia arată că primarul Ion Lala făcea cam tot ceea ce dorea în Primăria Lăpușnicu Mare, sfidând chiar și prevederile legale atunci când avea un interes personal. Despre „combinațiile” lui Lala au aflat câte ceva și procurorii, care au în lucru un dosar pe care instanța l-a respins în primă fază, „combinații” la care vom reveni și noi. Dar nici alții n-au fost mai buni, subliniază asistentul social din Primăria Lăpușnicu Mare: „Dispoziția primarului prin care aveam obligația să vizez de control financiar preventiv, emisă abuziv, nu a fost contestată de Prefectură, iar toate erorile pe care le-am comis se datorează faptului că nu am nicio pregătire în domeniul contabilității, eu fiind angajată în Primăria Lăpușnicu Mare ca asistent social, având multe responsabilități în domeniul social, ajutor social, alocații de susținere, indemnizații de creștere a copilului, protecția persoanelor cu handicap, cât și a copiilor sub 18 ani”.

Lala, omul care a dat ani de zile ora exactă la Lăpușnicu Mare, după cum îi place lui să se laude, nu și-a asumat vreo responsabilitate. A aruncat-o imediat pe umerii celor de care s-a folosit. Le-a povestit auditorilor Curții de Conturi cum a propus el Consiliului Local soluții corecte, nu eronate, așa cum a avizat asistentul social pe care tocmai el îl împuternicise să verifice de legalitate. „Pentru cheltuielile de natura materialelor, după cunoștința mea, înainte de a fi achiziționate, acestea au avut la bază un referat de necesitate, cu siguranță salariații din Primărie cunosc acest aspect… Consider că această operațiune îi este cunoscută contabilului, prin urmare acesta poate avea o explicație”, s-a spălat primarul Lala pe mâini.