UPDATE. Silviu Hurduzeu ar putea fi în situația lui Mircea Moloț! Conflict prezidenţial de interese?

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, s-a abținut de la vot la ultimul punct de pe ordinea de zi al ședinței extraordinare a CJ, motivând că, dată fiind calitatea sa de membru al Consiliului Eparhial al Episcopiei Caransebeșului, ar fi o incompatibilitate exprimarea votului.

Doar că, din păcate, Silviu Hurduzeu nu a mers până la capăt și a rămas el atât inițiatorul proiectului de hotărâre, cât și al expunerii de motive, fapt ce i-ar putea aduce o decizie de conflict de interese din partea Agenției Naționale de Integritate.

Situația nu este în premieră, Mircea Moloț, fostul președinte al CJ Hunedoara, a primit o decizie similară după ce „a semnat Nota de fundamentare aferentă acestei Hotărâri a Consiliului. În baza acestei hotărâri, Episcopia Devei și a Hunedoarei a fost finanţată cu suma de 2.000.000 lei. MOLOȚ MIRCEA IOAN a activat în perioada 15 mai 2010 – 10 martie 2014 ca membru al Adunării Eparhiale a Episcopiei Devei și Hunedoarei, fiind delegat și ca membru al Consiliului Eparhial”, scriu inspectorii ANI într-un comunicat de presă.

Este vorba despre hotărârea prin care Consiliul Județean Caraş-Severin a aprobat finanțarea cu 20.000 de lei a Monumentului Partizanilor de la Domașnea.

Ora 17.30

Consiliul Județean Caraș-Severin a ținut să explice situația din timpul ședinței extraordinare în care s-a pus în discuție proiectul de hotărâre amintit mai sus, al cărui inițiator a fost președintele forului, Silviu Hurduzeu.

„Conflictul de interese se poate declanșa în ipoteza în care alesul local fie consilier județean, fie vicepreședinte al consiliului județean, fie președinte al consiliului județean în speța dată, ia parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor consiliului județean, nedeclarându-și interesul patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului județean.

Prevederile legale normative incidente care impun conduita se regăsesc în cuprinsul dispozițiilor art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. b) din Legea 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […]; orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia” şi dispozițiile art. 77, alin. (1)  şi (2) din Legea 393/2004, potrivit căruia „Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.

Precizăm faptul că, domnul președinte Silviu Hurduzeu nu a luat parte la deliberare și nici la adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 206/29.09.2017, privind aprobarea unui acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Caraș-Severin cu Episcopia Caransebeșului în vederea finanțării, edificării și realizării în comun a unui monument creștin închinat partizanilor creștini luptători în timpul prigoanei comuniste.

La dezbaterea și adoptarea hotărârii domnul Silviu Hurduzeu a menționat faptul că, cităm: ”nu va vota acest proiect de hotărâre din considerentul că este membru în Consiliul eparhial al Episcopiei Caransebeșului și în adunarea eparhială, nu din alte motive”, stare de fapt consemnată în procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Caraș-Severin din data de 29.09.2017.

În altă ordine de idei, precizăm și faptul că domnul președinte Silviu Hurduzeu a optat să nu semneze hotărârea în speță și nici acordul de parteneriat, acestea fiind semnate în condițiile regulamentului de domnul vicepreședinte Flavius Nedelcea.

In concret, inițierea unui proiect de hotărâre nu este sancționată de legislația normativă incidentă în vigoare, ci doar implicarea activă la deliberare și la adoptarea hotărârii ar putea atrage un prezumtiv conflict de interese, dar în condițiile date domnul președinte Silviu Hurduzeu a optat într-un mod expres și fără echivoc să nu participe nici la dezbaterea și nici la adoptarea, Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 206/29.09.2017, optând să nu participe la vot, stare de fapt care nu poate atrage un conflict de interese”.