Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 14 septembrie 2012, ora 12:00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al  Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2012.

leader board 728 x 90 px

 

2. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/25. 01. 2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2012, modificată şi completată.

 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din   influenţele rezultate  în urma rectificării sumelor  defalcate  din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 18,5% din cotele defalcate  din impozitul  pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2012.

 

4. Intrebări. Interpelări.

 

 

Compartiment Protocol,

Relaţii Mass-media şi Petiţii