Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Caraş-Severin

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe ordinare pentru data de 21 iunie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.50/26.03.2013, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013, modificată şi completată.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2014.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, completată ulterior.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.259/29.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă uzată în judeţul Caraş-Severin” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Mediu, Axa Prioritară 1, ce urmează a se depune în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, completată ulterior.

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin a iniţiativei de concesionare a imobilului Bloc „SODECOM”, situat în Bocşa, str. Funicularului, nr. 76, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Colaborare între judeţul Caraş-Severin, prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, şi Raionul Criuleni, Republica Moldova.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul „Programului –Sănătate-Împreună pentru Fiecare 2013”, organizat de Grupul Rompetrol.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a DJ 684 A, DN 68 (km30+066) Marga ( km 0+000-4+000) aflat pe teritoriul administrativ al comunei Marga şi trecerea acestuia din domeniul public al județului Caraș-Severin şi din administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin în domeniul public al comunei Marga şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Marga.

10. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece 15 noiembrie 2013- 31martie 2014.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală-Subprogramul:Infrastructură la nivel judeţean –Domeniu specific reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, pentru judeţul Caraş-Severin, pe anul 2013.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie – perioada 2013-2017.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş – Severin nr. 90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 97/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judeţului Caraş – Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 45/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Muzeul Banatului Montan Reşiţa.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.73/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

 

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş -Severin nr. 98/2010 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

19.Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Serverin – ediţia 2012.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 77 /22.05.2013 privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin, prin consiliul judeţean, la implementarea şi derularea proiectului „Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol şi a altor servicii publice destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ – teritoriale din judeţul Caraş-Severin”, precum şi a cheltuielilor de cofinanţare aferente acestuia.

21.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat expres domnului Victor Naidan, reprezentantul Consiliului Judeţean Caraş-Severin în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC,,Eoliana Caraş” SRL pentru modificarea actului constitutiv al societăţii.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat, la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Semenic”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat, la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Ţarcu”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat, la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Muntele Mic”.

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.126/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

26. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii în trimestrul I-2013.

27. Informarea SC ,,APOLLINI COMPANY” SRL despre activitatea de îmbuteliere apă minerală Perenna Premier în asociaţie cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

28. Informare cu privire la participarea d-nei Corina Virvoni, Director Executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, în cadrul delegaţiei României la lucrările celui de-al 13-lea Congres al Asociaţiei Europene a Funcţionarilor de Stare Civilă, desfăşurat la Bled-Slovenia în perioada 13-14 mai 2013.
29. Informare privind rezultatul controlului efectuat la Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa de un colectiv constituit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.114/21.05.2013.

30. Întrebări. Interpelări.