Ședință ordinară a Consiliului Local Caransebeș

1000x100 (5)

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.05.2019

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară în data de 31.05.2019, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 31.05.2019.

2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 08.05.2019.

3. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 13.05.2019.

4. – Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM CARANSEBES SRL pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise, cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF 42247 Caransebes, nr. cad. 42247 , in suprafata de 3300 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aprobarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF 31503 Caransebes, in suprafata de 2500 mp, proprietatea municipiului Caransebes, aprobareaa documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

7. – Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice deschise cu plic inchis, in vederea concesionarii terenului inscris in CF nr. 40159, nr.cad. 40159 Caransebes, in suprafata de 5000 mp, proprietatea municipiului Caransebes ,aprobarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei doamnei Marinescu Ana Rodica, facuta municipiului Caransebes, avand ca obiect o suprafata de teren de 757 mp, evidentiata in CF nr. 41216 Caransebes, nr. cad. 41216, cu destinatia drum.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotărâre privind reducerea numarului de parcele de teren aprobat prin HCL nr.252/30.08.2006 cu destinatia loturi pentru atribuirea in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003, de la 110 la 107, intrucat nu mai pot fi utilizate in vederea construirii.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului inscris in CF nr.42222 Caransebes, nr.cad. 42222 – in suprafata de 393 mp si a constructiei inscrisa in CF. nr. 42222 -C1, in suprafata de 138 mp si partamentarea acesteia
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenului inscris in CF nr.41311 Caransebes, nr.cad. 41311, in suprafata de 4000 mp, proprietatea municipiului Caransebes .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. – Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Caransebes, domnului Burnei Gheorghe,
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

14. – Proiect de hotărâre privind atestarea doamnei Popescu Dia Daria în calitate de administrator imobile.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

15. – Intrebari.Interpelari

16. – Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIMAR
Felix-Cosmin Borcean

AVIZAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
Ana Bratu

banner 970 x 250