Ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Băile Herculane

Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

Va invitam sa luati parte la sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Baile Herculane care va avea loc in data de 26.01.2023, orele 14,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane, proiectul ordinii de zi cuprinzand urmatoarele materiale :

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 26.01.2023.

2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 13.12.2022.

3. Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare din data de 19.12.2022.

4. Aprobarea procesului-vei’bal al sedintei extraordinare din data de 21.12.2022.

5. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare din data de 28.12.2022.

6. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar a1 orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia
copilului, Invatamant, Sanatate si Familie

7. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia
copilului, Invatamant, Sanatate si Familie

8. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar a1 orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia
copilului, Invatamant, Sanatate si Familie

9. Proiect de hotarare privind completarea Anexei I la H.C.L. nr.3/31.01.2019 privind stabilirea indemnizatiilor de demnitate publica si a salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului oi’asului Baile Herculane si din cadrul serviciilor locale ale Consiliului Local a1 orasului Baile I-Ierculane, precum si din cadrul Directiei de Asistenta Sociale Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane

Inaintat spre avizare la : Comisia dc Munca, Protectie sociala, Protectia copilului, Invatamant, Sanatate si Familie

10. Proiect de hotarare privind majorarea cu 10% a salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie”, utilizate in cadrul aparatului de specialitate a1 primarului, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala si in cadrul serviciilor publice locale ale Consiliului Local al orasului Baile Herculane, fara personalitate juridica
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara
Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului si Turism
Comisia Juridica, dc Disciplina, Relatii Externe si Programe
Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia copilului, Invatamant, Sanatate si Familie
Comisia de Sport, Culte, Activitati social-culturale

11. Proiect de hotarare privind majorarea cu l0o/» a salariilor de baza aferente personalului din cadrul din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara
Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Piotectia Mediului si Turism
Comisia Juridica, de Disciplina, Relatii Externe si Programe
Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia copilului, Invatamant, Sanatate si Familie
Comisia de Sport, Culte, Activitati social-culturale
12. Proiect de hotarare privind rriodificarea statului de functii din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala, cu personalitate juridica, din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Herculane
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia de Munca, Protectie sociale, Protectia
copilului, Invatamant, Sanatate si Familie

13. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar care vor functiona pe teritoriul orasului Baile Herculane, in anul scolar 2023-2024
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar al orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia de Munca, Protectie sociala, Protectia
copilului, Invatamant, Sanatate si Familie

14. Proiect de hotarare priVind aprobarea investitiilor aferente orasului Baile Herculane si a participarii Orasului Baile Herculane la cofinantarea „Proiectului l-egional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, in perioada 2014-2020”
Initiator proiect: Miclau Cristian, Primar a1 orasului Baile Herculane Inaintat spre avizare la : Comisia Economico-Financiara

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/