Ședință ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin în data de 30.06.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 30 iunie, ora 12.00, următoarele proiecte de hotărâre vor fi supuse votului consilierilor județeni:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 48/19.02.2020 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin și finanţate de către acesta pe sursa A, pe anul 2020, modificată.

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caras Severin nr. 50/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, institutie de sub autoritatea Consiliului Judetean si finantata de catre acesta pe sursa F, pe anul 2020, modificata.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 51/19.02.2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraș-Severin și finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2020, modificată.

4. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privitoare la acțiunile de protocol și dotarea cu autovehicule din parcul auto al Consiliului Județean Caraș-Severin precum și al instituțiilor și serviciilor publice din subordine.

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile(teren și clădiri) aflate în domeniul public al Județului Caraș-Severin, în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Reșița, în vederea constituirii dreptului real de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru amenajarea unor unități locative individuale, cu destinația de locuințe de serviciu.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Caraş-Severin, ediția 2020
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.126/30.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcții ale aparatului de specialitate precum și statul de funcții contractuale din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin cu modificările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.10/30.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Reșița.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 127/30.08.2019 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

10. Privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin pentru anul 2020.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.8/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale fără personalitate juridică din cadrul Direcţiei, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu personalitate juridică din subordinea Direcției.

12. Proiect de hotărâre pentru abrograrea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.157/31.08.2013 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 260/2016 privind numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism precum și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 158/31.05.2011 privind participarea Județului Caraș-Severin la constituirea Asociației ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor –Regiunea Vest România”, cu modificările și completările ulterioare

15. Raport de activitate pe anul 2019 al S.C. Apergmin S.R.L.

16. Informare privind nivelul de asigurare a securității și siguranței civice a comunității pe trimestrul I/2020.

17. Aducerea la cunoștință publică, potrivit prevederilor art. 33 alin (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, si ale pct. 180 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi a României nr. 155/2014, a Deciziei nr. 13/10.06.2020, emisă de directorul Camerei.

18. Intrebări. Interpelări

NOTA: Ședința va putea fi urmărită în cadrul unei transmisiuni LIVE pe contul de Facebook al Consiliului Județean Caraș-Severin.