Ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin

Vineri, 8 ianuarie, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al judeţului Caraş-Severin a deficitului secţiunii de dezvoltare.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 131/23.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, modificată.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei de şcolarizare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin pentru anul şcolar 2016-2017.

4. Proiect de hotărâre privind revocarea mandatului acordat reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin în Colegiul Director al Camerei Agricole a județului Caraș-Severin.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Caraș-Severin pentru a face parte din Colegiul Director al Camerei Agricole a județului Caraș-Severin.

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi conţinutul anunţului public pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru anul 2016.

7. Prezentarea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Caraș-Severin, pe anul 2016.

8. Întrebări. Interpelări.