Şedință ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei ședințe ordinare pentru data de 13 mai 2014, ora 12.00, cu următoarele puncte pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului Caraş-Severin din credite interne, la data de 31.03.2014.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin domnului Ciprian Ilie Foiaş.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.120/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.145/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.125/2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Şcolii de Arte şi Meserii „Ion Românu”, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal LEA 400 KV Porţile de Fier-Anina.

9.Proiect de hotărâre privind utilizarea unui teren aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă pentru realizarea proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.145/2012 privind desemnarea consilierilor judeţeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Caraş-Severin.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.146/2012 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, modificată.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.49/28.02.2011 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, cu modificările ulterioare.

13. Raport de activitate al SC AQUA CARAŞ, pe anul 2013

14. Întrebări. Interpelări.