Ședință ordinară a Consiliului Județean

Luni, 29 iunie 2015, ora 10.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe anul 2015.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, modificată.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.30/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2015, modificată.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2015.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.33/12.02.2015 privind aprobarea bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, pe anul 2015.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile(serviciile) de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2016.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de Concesiune nr.12584/05.10.2007, modificat prin Actul adițional nr.1/26.09.2011, intervenit între concedentul Consiliul Județean Caraș-Severin și concesionarul S.C.AEROPORTUL CARANSEBEȘ S.A., prin procedura rezilierii judiciare.

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei si a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş – Severin, cu modificările si completările ulterioare.
9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş- Severin nr.96/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caras -Severin, cu modificările si completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caras-Severin nr.145/2013 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa,cu modificările şi completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.166/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Persoane Adulte Reșița, cu modificările și completările ulterioare.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.167/30.09.2014 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin, cu modificările și completările ulterioare.

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Caraş-Severin-ediţia 2012.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Caraș-Severin 2015-2020.

15. Proiect de hotărâre pentru Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.39 /27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin,pentru perioada 01.01.2014—30.06.2019.

16. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor judeţene de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2015- 31martie 2016.

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.36 /12.02.2015 privind aprobarea Programului lucrărilor de drumuri judeţene, pentru anul 2015.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 108 21.06.2013 privind aprobarea participării Judeţului Caraş-Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în calitate de membru asociat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Muntele Mic”, cu modificările și completările ulterioare.

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.146/2012 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.

20. Proiect de hotărâre privind revizuirea componenței Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul Consiliului Judeţean Caraș-Severin şi al instituţiilor publice subordonate.

22. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la vizita de studiu care a avut loc în Italia, în 22.03.2015-29.03.2015, în cadrul proiectului “OCUPARE ŞI INIŢIATIVE ANTREPRENORIALE ÎN MEDIUL RURAL”ID 129325, SMIS 51054.

23. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la vizita de studiu care a avut loc în Germania, în perioada 04.05.2015-10.05.2015, în cadrul proiectului „Calificarea – un pas important în dezvoltarea carierei profesionale pentru angajații din regiunile Vest și Centru”, ID 136844.

24. Informare privind participarea Directorului executiv al Direcției de Evidență a persoanelor a județului Caraș-Severin în cadrul delegației României la lucrările celui de-al 15-lea Congres al Asociației Europene a Lucrătorilor de Stare Civilă, desfățurat la Kassel-Germania, in perioada 11-12 mai 2015.

25. Intrebări.Intepelari