Şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin a dispus convocarea unei şedinţe extraordinare pentru data de 30 octombrie 2012, ora 12:00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2012.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 13/25. 01. 2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2012, modificată şi completată.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.09.2012.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului instituit pentru stabilirea criteriilor şi a procedurii de acordare a plachetelor omagiale prin care se conferă titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Caraş-Severin”.

5. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.179/21.06.2011 privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la finanţarea şi implementarea proiectului „Îmbunătăţirea capacitaţii de reacţie a autorităţilor sârbe şi române în situaţii de urgenţă”, în parteneriat cu Ministerul de Interne al Republicii Serbia şi Universitatea de Vest Timişoara, realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera România – Serbia – al doilea apel pentru propuneri de proiecte.

6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin,în calitate de partener al Uniunii Regionale a Camerelor de Comerţ Veneto,Italia, în calitate de lider, la finanţarea şi implementarea proiectului „My Modular ,Intelligent,Low Cost,Do it yourself,nearly zero energy House for our Eco Green Village” acronim MILD HOME(„Casa Ecologică”), realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 3/29.01.2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa.

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea şi eliberarea unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.132/28.08.2008 privind aprobarea componenţei Consiliului consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa,modificată

11. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G.nr.43/1997, activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

12. Intrebări. Interpelări.