Şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a dispus convocarea unei şedinţe extraordinare pentru data de 26 martie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului propriu  al Judeţului  Caraş-Severin, pe anul 2013 şi estimări 2014-2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii  2014-2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Judeţului Caraş-Severin din credite interne, pe anul 2013.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  general consolidat  al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2013.

5. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei  de 2.500.000 lei prevăzută în bugetul propriu al  Judeţului  Caraş-Severin la cap.67 Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale, finanţat din sume defalcate din TVA, pentru anul 2013.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei financiar-contabile anuale a Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2012.

8.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (dezlipirea) unui suprafeţe de teren în suprafaţă totală de 17089 mp, aflată în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, situată în Reşiţa, str.Făgăraşului nr.18.

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului în suprafaţă totală de 280 mp din proprietatea publică  a judeţului Caraş-Severin şi  din administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin  în administrarea Spitalului  Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.129/18.09.2007 privind aprobarea contractului de concesiune  încheiat între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi S.C. AEROPORTUL CARANSEBEŞ S.A., cu modificările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.239/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.90/2011 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş -Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Raport de participare la seminarul Parteneriate între Judeţe/Regiuni/Oraşe. Reţele de înfrăţire între Judeţe/Regiuni/Oraşe”/ Partnerships between Europe Counties/Regions/Towns. Networking of Twinned Counties/Regions/Towns”

14. Raport de activitate  al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe perioada 01.01.2012-31.12.2012.

15. Raport de activitate pentru anul 2012 al Colegiului Director al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Caraş-Severin.

16. Raport anual de activitate pe anul 2012 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

17. Raport de activitate al Muzeului Banatului Montan Reşiţa pe anul 2012.

18. Raport de activitate pe anul 2012 al  Camerei Agricole a judeţului Caraş-Severin.

19. Raport de activitate pe anul 2012 al Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş.

20.Întrebări. Interpelări.