Ședință extraordinară a Consiliului Județean

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe extraordinare pentru data de 27 decembrie 2013, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :

 

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din  sumele defalcate  din  taxa  pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din  cota de 18,5% din cotele defalcate  din impozitul  pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare  şi/sau de capital, în ordine cronologică a  vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare  locală şi pentru susţinerea proiectelor  de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014 şi estimări 2015-2017.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

 

2.Intrebări.Interpelări

1000x100 (4) publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/