Ședință de Consiliu Local la Caransebeș

publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
po 1000x100px (3)
publicitate si promovare in ziar
banner publicitar
1000x100 resita 02
promovare online Timisoara Casa Auto

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

DISPOZIȚIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2018

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.06.2018, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.06.2018.

2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.05.2018.

3. -Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii anexa la bugetul local.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

 

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii de către municipiul Caransebes, a unui împrumut cu o maturitate de maximum 20 ani,de la Ministerul Finanțelor Publice pentru „Modernizare străzi în municipiul Caransebes”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind documentatia tehnico-economica faza Documentatie tehnica pentru autorizație de construire privind investitia ,, Amplasare 5 parcometre pe strada Mihail Halici, strada Vasile Alecsandri, strada Racovita și strada Nicolae Balcescu”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6. – Proiect de hotărâre privind dezmembrarea din parcela cu nr. cad.41033, identificata in CF nr.41033 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes, a unei suprafate de teren de 50 mp si organizarea licitatiei publice deschise cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret obtinut, a acesteia.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren in zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta unor beneficiari care au renunțat la terenul atribuit.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotărâre privind respingerea cererii nr.11343/95/20.04.2018 a SC PACO LEAPEIO SRL, cu privire la solicitarea de prelungire pe o perioada de 1 an, a termenului contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.320/19.01.2011.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei din partea domnului Pascalau Gheorghe si a doamnei Pascalau Stana, facuta municipiului Caransebes, avand ca obiect o suprafata de teren de 4331 mp, evidentiata in CF nr. 40851 Caransebes, cu destinatia drum.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

1000x200 dacus 02
1000x100 resita 02
publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate tmc 640
promovare banner maxagro
1000x200 dacus 02

10.- Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului Palatul Korongy, situat in municipiul Caransebes, strada G-ral Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod CS-II-m-B-11061, de catre municipiul Caransebes in calitate de preemtor.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de administrare pe o perioada de 5 ani, în favoarea SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL, având ca obiect internatele scolare aflate în proprietatea municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ,, Serbarile Verii la Caransebes” în perioada 13-15 iulie 2018, editia a III-a, în Piața General I. Dragalina din municipiul Caransebes de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor, Producători și Interpreti din Timisoara, în parteneriat cu municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Caransebes in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiei Urgent Life Caransebes în vederea sustinerii activitatii Spitalului Municipal de Urgența Caransebes pentru acordarea de servicii medicale de calitate, cetatenilor municipiului și populatiei din zona adiacenta.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotărâre privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15.- Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu ,,Complex Morest – locuinte colective” – strada Laurentiu Iancu, f.n., în intravilanul municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

16.- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin HCL nr.62/29.03.2000, in sensul abrogarii interdictiei de desfășurare a activitatilor de comert sau prestari servicii în construcții provizorii amplasate pe domeniul public.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

17.- Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.79/30.03.2018 în sensul renuntarii la calitatea de asociat a Comunei Ezeris in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ACVABANAT Caras-Severin.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

18.- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii structurii existente,a organigramei și a statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgența Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

19.- Proiect de hotărâre privind infiintarea unei funcții, desfiintarea respectiv transformarea unor funcții din cadrul Serviciului Public de Intretinere și Reabilitare Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

20.- Intrebari. Interpelari

21.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

AVIZAT
PRIMAR
Felix-Cosmin Borcean

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ
Ana Bratu

publicitate si promovare online banner maxagro
publicitate tmc 640
publicitate Timisoara banner maxagro
1000 x 100 gif logiscool
publicitate banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
Banner night theater LightsON TM 2023 1000x100px