Se pregătește Adrian Cican să revină la cârma spitalului din Caransebeș?

La jumătatea lunii martie se decide conducerea Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș! O să fie oare 4 ani de liniște, cu un manager stabil, venit în urma unui concurs pe post? Adrian Cican și-a anunțat public înscrierea la concurs. Se va lovi de aceeași problemă a studiilor în domeniu?

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în data de 22 martie ora 11.00. Examenul se va desfășura în două etape: prima va fi de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc intre 08 și 10 martie, etapa eliminatorie, la care va fi afișat rezultatul în 10 martie ora 12.00, cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore.

A doua etapă este de susţinere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura în sala de şedinţe a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebeş, pe baza temelor-cadru și va avea loc în data de 22.03.2021, ora 11.00.

leader board 728 x 90 px

La concurs se pot înscrie persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii: a) cunosc limba română, scris şi vorbit; b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al Ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; f) sunt apte din punct de vedere medical fizic şi neuropsihic; g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare conform legii.

De condiția principală și anume absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic se va lovi din nou Adrian Cican, dacă va decide să se înscrie la concurs. El va veni cu sentință judecătorească prin care poate demonstra că a câștigat în Instanță, în fața celor care i-au contestat studiile, dreptul de a ocupa funcția de manager de spital.

Potrivit managerului interimar Daniela Drăgoi, până acum s-a interesat de documentația pentru concurs doar Adrian Cican, însă nu a fost depusă nicio solicitare de înscriere, dar mai este timp până în 7 martie, ora 12.00, termenul limită.