Se pot depune cereri pentru eliberarea tichetelor sociale destinate preșcolarilor și elevilor. Anunțul autorităților

Părinții fără posibilități care vor să obțină tichete sociale în baza cărora să își sprijine din punct de vedere educațional copiii pot depune cereri la primăriile din județ, anunță Prefectura Timiș. 

Este vorba despre acele tichete sociale care se acordă pe suport electronic și care sunt menite să îi sprijine educațional pe copiii defavorizați, conform OUG 133/2020. Tichetele au o valoare de 500 de lei/an școlar și se acordă preșcolarilor, elevilor din ciclul primar și cel gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora. Banii vor putea fi folosiți pentru achiziționarea de rechizite și haine.

Pot depune cereri pentru eliberarea acestor cupoane, acei părinți care au domiciliul sau reședința pe raza unității adminstrativ-teritoriale unde solicită tichetul și au un venit lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (pentru preșcolari). În plus, părinții trebuie să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau la școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de reprezentantul familiei sau de reprezentantul legal al copilului, la primării, însoţite de următoarele actele doveditoare: acte de identitate ale părinților/repezentantului legal (în original și copie), documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz, certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie), dovada înscrierii la grădiniță/școală, certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz), certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie, acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz), hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz), cerere – declarație pe propria răspundere.

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită un an de la data emiterii, numai în baza actului de identitate al titularului și doar în anumite magazine de pe raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de fiecare persoană, la momentul la care primește tichetul.

Primăriile au obligația să actualizeze lunar lista destinatarilor finali.