Se deschide Punctul de Trecerea a Frontierei Triplex din Beba Veche! Care sunt condițiile pentru a ieși din țară?

La solicitarea autorităţilor publice locale sârbe, maghiare şi române, Punctul de Trecerea a Frontierei Triplex, unde se unesc granițele României, Serbiei și Ungariei, se va deschide temporar la sfârșit de săptămână, cu ocazia sărbătoririi Zilei Cooperării Euroregionale D.K.M.T. 

Cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, potrivit art. 9 alin. 4 din O.U.G nr. 105/2001, în perioada 18 – 19 mai, între orele 10.00 – 18.00 (ora României), se va deschide temporar Punctul de Trecerea a Frontierei Triplex de la Beba Veche (localitate de pe teritoriul României) – Rabe (localitate de pe teritoriul Serbiei) şi Kubekhaza (localitate de pe teritoriul Ungariei). Scopul deschiderii temporare a Punctului de Trecere a Frontierei este sărbătorirea Zilei Cooperării Euroregionale D.K.M.T. (regiunea Dunăre – Criş – Mureş – Tisa).

Trecerea frontierei române spre Serbia se poate face în baza unui document de călătorie valabil (carte de identitate sau paşaport), iar ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori este posibilă numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

tm4ua media express de banat (100x1000px)
  • în situaţia în care călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi;
  • în situaţia în care călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
  • este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de o alta persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declarație a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia;
  • poate avea calitatea de însoţitor și o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane;
  • declarația celuilalt părinte, declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieșirea din România, nu este necesară atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație, se deplasează însoțit, în această țară.

Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care să cuprindă acordul părintelui/părinților sau a reprezentantului legal cu privire la călătoria minorului.

Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, vor trebui să prezinte la ieşirea din ţară şi cazierul judiciar.

banner 970 x 250