Se caută asistente medicale! La Lugoj se fac înscrieri pentru Școala Postliceală Sanitară

asistent medical
stiri Timisoara Cuib de vise 1000x100

Nevoia de cadre medicale la nivel național face ca Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj să continue cursurile la Școala Postliceală Sanitară în specializarea „Asistent medical generalist” și pentru anul educațional 2024-2025.

Studiile se întind pe durata a trei ani, iar înscrierile se fac în perioada 25 iunie – 19 august, la secretariatul instituției. Sunt disponibile 56 de locuri.

La înscriere sunt necesare următoarele acte: cerere de înscriere tip (pentru femei se va completa cu numele dinaintea căsătoriei), certificat de naștere, original și copie, certificat de căsătorie (unde este cazul),original și copie, carte de identitate (original și copie), diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată), certificat de absolvire a liceului (în original sau copie legalizată, în cazul celor fără bacalaureat), foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII (în original sau copie legalizată), adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru calificarea de ”asistent medical generalist”, chitanța cu dovada taxei de înscriere 200 lei (taxa de înscriere se plătește la casieria școlii sau online din orice bancă în contul RO16TREZ62321E330500XXX pentru Liceul Teoretic Iulia Hasdeu, codfiscal4269266. (pentru femei se va face plata cu numele dinaintea căsătoriei).

 Stiri angajari Timisoara STPT job 1000x200

Confirmarea locului se va face prin plata taxei de 1.000 lei (la casieria școlii, sau în contul specificat mai sus, taxă ce reprezintă și prima rată de școlarizare. Taxa de școlarizare pe an este de 4.000 lei. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0256-351.714 și pe adresa de email: colhasdeu@gmail.com

Stiri Timisoara Muzeul TM Stiri Timisoara
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/