Schimb de experiențe și informații printr-o rețea transnațională. Pentru studenții și cadrele universitare din Reșița

Interese și preocupări comune din domeniul activității educaționale și de cercetare, dezbătute la Reşiţa. Odată cu prima întâlnire a membrilor fondatori ai reţelei academice SEEAM-Network, activități educaționale și de cercetare, realizate în echipe mixte sau echipe multinaționale, sunt puse la cale pentru dezvoltarea studenților și nu numai.

La iniţiativa Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei Naţionale a luat fiinţă o reţea academică pentru tehnologii de fabricaţie aditive, sub denumirea de SEEAM-Network (South Eastern European Academic Network for Additive Manufacturing, http://seeam-network.com/wp/). Până în prezent, au aderat în calitate de membri fondatori două universităţi partenere ale UEMR din țări situate în sud-estul Europei, care au preocupări didactice şi de cercetare într-un domeniu ingineresc interdisciplinar de mare actualitate, respectiv cel al tehnologiilor aditive: University of Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) şi Technical University of Moldova (Republica Moldova).

„Este trendul pe care instituțiile și învățământul european îl înregistrează, anume de a  forma și de a merge spre consorții internaționale. Acest drum spre consorții internaționale sigur că trece, înainte de toate, prin realizarea într-o primă etapă a unor rețele de universități. Acestea se unesc pornind de la interese comune și preocupări comune din domeniul activității educaționale și de cercetare. Această rețea, care pune accentul pe realizarea unor tehnologii aditive, ne-a adus împreună. Este inițiativa Universității «Eftimie Murgu» din Reșița, la care au răspuns parteneri mai noi sau parteneri tradiționali ai universității: Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău, universitatea reprezentată de colegii noștri din Banja Luka și parteneri din Germania”, ne spune prorectorul universității din Reșița, Cristian Chioncel.

Prin intermediul reţelei, universităţile afiliate urmăresc, pe de o parte, asigurarea pe termen lung de experienţe internaţionale pentru cadre didactice şi studenţi, prin mobilităţi de predare/învăţare de maximum o săptămână, realizate la instituţiile partenere, iar pe de altă parte, creşterea eficienţei în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin punerea în comun a resurselor materiale şi a experienţei profesionale a cadrelor didactice şi cercetătorilor. Pentru derularea, în viitor, a acestor activităţi, universităţile reunite în SEEAM-Network vor apela la finanţări europene, asigurate prin programele DAAD şi ERASMUS+, precum şi prin programe de cercetare.

„Principalele obiective ale acestei rețele sau platforme sunt acelea de a crește vizibilitatea internațională în spațiul european a învățământului și cercetării prin crearea sau înființarea acestor rețele universitare transnaționale pentru educație și cercetare, într-un domeniu tehnic de mare actualitate. Un alt obiectiv ar fi acela de a stimula mobilitatea internațională a studenților, a masteranzilor, doctoranzilor, dar și a cadrelor didactice prin participarea la activități educaționale și de cercetare realizate în echipe mixte sau echipe multinaționale. Creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare prin activarea acestor colective mixte este un alt obiectiv al acestei rețele. Aș mai putea spune că asigurarea accesului la experiența internațională este un obiectiv pe care îl urmărim în special pentru studenții și cadrele didactice care fac parte din SEEAM Network prin organizarea de cursuri, workshopuri și mese rotunde. Vrem să creștem capacitatea de comunicare atât a cadrelor didactice, cât și a studenților în limbi de circulație internațională, precum și îmbunătățirea competențelor sociale și interculturale ale acestora. Așa cum a punctat și colegul meu, la această rețea academică până în prezent au aderat 3 parteneri, am semnat acordurile cu aceștia și am fost la fiecare acasă în vizită. Vom stabili acțiunile viitoare pe care ne vom axa în cadrul acestei rețele. Pentru a atinge obiectivele enunțate anterior vom încerca să găsim sau să apelăm la finanțări europene asigurate prin diverse programe didactice, dar și programe de cercetare”, completează managerul proiectului, Relu Ciubotariu.

Reţeaua este deschisă atât universităţilor, cât şi entităţilor publice şi private interesate. În perioada 21-25 octombrie, reprezentanţii universităţilor fondatoare ale reţelei SEEAM-Network vor stabili acţiuni viitoare pentru obținerea obiectivelor propuse.