Șase profesori din Timiș au obținut media zece la examenul de definitivat

Șase dascăli din județul Timiș au reușit performanța de a obține media zece la definitivat. Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele la acest examen, promovabilitatea în Timiș fiind de 66,88%.

Ministerul Educației a făcut publice, astăzi, rezultatele obținute de profesorii care au susținut examenul de definitivat, atât pe site-ul dedicat, cât și la avizierul și pe site-ul centrului de examen. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Timiș, procentul de promovabilitate este de 66,88%, în scădere cu 5,8%, comparativ cu anul trecut (72,68%).

Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 pentru promovarea examenului”, a informat Inspectoratul Școlar Timiș.

La proba scrisă din această sesiune a examenului de definitivat au fost prezenți 328 candidați din județul Timiș. Dintre aceștia, 13 candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Astfel, din totalul celor 314 candidaţi cu lucrări evaluate, 210 candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 6 candidaţi au fost notați cu 10, iar 34 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 99 candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 5 candidați.

Contestațiile se depun la centrul de examen, astăzi, până la ora 20.00, și joi, 22 iulie, până la ora 12.00. Rezultatele finale vor fi publicate în centrul de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare”, au explicat reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș.