S-au stabilit locurile speciale pentru afișaj electoral în Reșița

 

DISPOZIŢIA Nr._1055  DIN _27.04.2016 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral la alegerile locale din data de 05 iunie 2016

 Pentru Primarul municipiului Reşiţa,

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin nr.3/6875/26.04.2016, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa sub nr.9242/27.04.2016;

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din 2016;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016;

Având în vedere Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

În temeiul art. 63 alin. 1 lit. a), alin. 2, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1  lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

Art. 1. – (1) Se stabilesc  58 de locuri speciale, în vederea amplasării panourilor de afişaj electoral la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, după cum urmează:

Panouri de afişaj electoral

– Zona Stavila                                            – lângă staţia de autobuz – 1 buc

– Strada Cireşului                                      – zona pod ştrand – 1 buc

– Piaţa Republicii                                       – fostul chioşc Prescom(pe partea cu SVSU)  – 1 buc

– Strada Paul Iorgovici                             – zona Catedrala – 1 buc

– Strada Traian Lalescu                             – zona A.J.O.F.M. şi O.C.P.I.  – 2 buc

– Parc Cărăşana                                        – intersecţie cu Strada Golului  – 2 buc

– Strada Domanului                                  – intersecţie cu Strada Sarmisegetuza, (Lidl) – 1 buc

– Casa de Cultură                                           – pod Cultural  – 2 buc

– Strada I.L. Caragiale                               – semafor (zona Centrul de Recoltare Sânge)  – 2 buc

– Strada I.L. Caragiale                               – zona Complex Hen, (chioşc Maria)   – 1 buc

– Strada Horea                                               – piaţa Reşiţa Sud – 2 buc

– Bulevardul Revoluţia din Decembrie      – intersecţie cu Strada N.Titulescu  – 1 buc

– Strada Mociur                                         – lângă magazinul alimentar  – 1 buc

– Bulevardul Revoluţia din Decembrie      – intersecţie cu Bulevardul A.I. Cuza,(la fântână) – 1 buc

– Strada Timişoarei                                   – intersecţie cu Strada Bârzăviţei, zona Dedeman -1 buc

– Strada Timişoarei                                   – intersecţie cu Strada Speranţei, zona Service Memory  -1 buc

– Strada Timişoarei                                   – intersecţie cu Bulevardul. Republicii, zona Peco Mol -1 buc

– Bulevardul Republicii                              – intersecţie cu Strada Făgăraşului, zona semafor  -1 buc

– Bulevardul Republicii                              – intersecţie cu Bulevardul Muncii, zona semafor  -1 buc

– Bulevardul Muncii                                   – intersecţie cu Aleea Trandafirilor  -1 buc

– Bulevardul Muncii          – intersecţie cu Strada Progresului, zona Restaurant Capitol  – 1 buc

– Bulevardul Muncii           – intersecţie cu Aleea Hunedoarei   – 1 buc

– Bulevardul Muncii           – Parcul Copilului ( la fântână)  – 1 buc

– Calea Caransebeşului    – semafor, ( zona Laborator Dializă)  – 1 buc + 1 buc vizavi

– Calea Caransebeşului    – intersecţie (zona Hydro Engineering)  – 1 buc

– Strada Făgăraşului         – intersecţie cu Aleea Tuşnad (chioşc)  – 1 buc

– Strada Făgăraşului         – zona bazin înot  – 1 buc

– Strada Rodnei                 – intersecţie cu Aleea Ineu, zona Parcul Siderurgistului  – 1 buc

– Strada Făgăraşului         – intersecţie cu Strada Ţarcului-zona Parcul Tricolorului  – 1 buc

– Bulevardul Republicii      – intersecţie cu Strada Progresului – zona Poştei  – 1 buc

– Bulevardul Republicii      – intersecţie cu Strada Progresului – zona Parcul Tricolorului – 1 buc

– Bulevardul Republicii      – intersecţie cu Strada Progresului – zona Complex Victoria  – 1 buc

– Bulevardul Republicii     – intersecţie cu Aleea Buziaş, zona magazin Billa  – 2 buc

– Bulevardul Republicii     – intersecţie cu Aleea Felix ( zona Intim)  – 1 buc

– Bulevardul Republicii     – intersecţie cu Aleea Crizantemei   – 1 buc

– Bulevardul Al.I.Cuza      – intersecţie cu Aleea Zadei – 1 buc

– Bulevardul. Al.I.Cuza     – intersecţie cu Aleea Molizilor  – 1 buc

– Bulevardul Al.I.Cuza      – intersecţie cu Strada N. Titulescu – 1 buc

– Bulevardul Al.I.Cuza      – intersecţie cu Strada Bielefeld  – 1 buc

– Strada N. Titulescu        – zona Piaţa Mică Luncă   – 1 buc

– Strada Sportului             – zona Biserica Sârbească  – 1 buc

– Strada Sportului             – zona C.M.J.  – 1 buc

– Strada Petru Maior         – intersecţie cu Strada Zambilelor, zona Shop  – 1 buc

– Strada Petru Maior         – intersecţie cu Strada Codrului, zona Restaurant Fluturelu    – 1 buc

– Cartier Câlnic                 – intrare Cartier  – 1 buc

– Cartier Câlnic                 – zona şcoală – 1 buc

– Sat Moniom                    – zona Centru  – 1 buc

– Cartier Ţerova                – zona Centru  – 1 buc

– Cartier Doman                – zona Centru – 1 buc

– Cartier Secu                   – zona Centru  – 1 buc

– Cartier Cuptoare             – zona Centru – 1 buc

 

Art.2. – Prezenta dispoziţie intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3. – Dispoziţia se comunică:

– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin;

– Biroul Electoral Judeţean Caraş-Severin;

– Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 Reşiţa;

– Inspectoratul  de Jandarmi Judeţean „Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin;

– Poliţia Municipiului Reşiţa;

– Autoritatea Electorală Permanentă;

– Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală;

– Secretarul Municipiului Reşiţa;

– Serviciului Public „Direcţia Poliţia Locală”

– Serviciului  Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”

– Serviciului  Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local al Municipiului Reşiţa – Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”

– Direcţiei Buget, Finanţe, Contabilitate, Resurse Umane – Serviciul Întreţinere Bază Materială şi Administrativ.

 

 

          Pentru  P R I M A R,                                                      A V I Z A T

        Viceprimar CRINA Ioan                                                 S E C R E T A R,

                                                                                      BUCUR Lucian-Cornel