S-a confirmat. Universitatea de Vest din Timișoara deține capabilitățile avansate necesare competițiilor cu finanțări europene

În seria proiectelor finanțate european, Universitatea de Vest din Timișoara a ajuns partener în procesul de planificare strategică și de programare a fondurilor europene în perioada 2021-2027, devenind astfel membru în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Ministerul Fondurilor Europene a selectat Universitatea de Vest din Timișoara pentru a participa la activitățile de consultare în cadrul a patru tipuri de programe operaționale: PO Creștere Inteligentă și Digitalizare (redenumit PO Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare), PO Dezvoltare Durabilă, PO Capital Uman (redenumit PO Educație și Ocupare) și PO Regionale. În cadrul acestor programe operaționale, UVT va participa activ la activități de consultare publică pe parcursul procesului de elaborare și negociere cu Comisia Europeană a documentelor programatice post-2020 și va veni cu propuneri pentru îmbunătățirea cadrului gestionării finanțărilor europene către autoritățile responsabile în cadrul programelor operaționale POCID, PODD, POCU și POR.

UVT face parte din grupul partenerilor deja tradiționali ai Comisiei Europene, cu precădere pentru derularea și evaluarea impactului proiectelor finanțate pentru dezvoltarea capitalului uman și pentru accelarare antreprenorială. Datorită implicării și rezultatelor pe care le-a obținut în ultimii ani, UVT este acum cooptată în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027. Vom participa cu resursele noastre de expertiză la îmbunătățirea cadrului gestionării finanțărilor europene către autoritățile responsabile în cadrul programelor operaționale, ceea ce este pentru noi un nivel de implicare de mare responsabilitate. Sunt sigur că vom reuși să aducem valoare adăugată în planificarea proiectelor operaționale multianuale.”, declară rectorul UVT, Marilen Pirtea.

De asemenea, UVT va beneficia de o finanțare de peste 4,3 milioane de lei pentru proiectul „Practica de calitate pentru o cariera de succes!”, în vederea creșterii nivelului de ocupabilitate în rândul a 325 studenți ai universității, viitori absolvenți, prin consolidarea serviciilor de practică în cadrul unui sistem de parteneriate sustenabil și prin dezvoltarea abilităților și competențelor necesare unei integrări eficiente pe piața muncii.

Constituirea și funcționarea unui sistem de parteneriate sustenabil cu angajatorii din sectorul privat și public; optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social; creșterea gradului de conștientizare-educare în rândul studenților cu privire la necesitatea și importanța dezvoltării abilităților de luare a deciziilor de carieră prin servicii de orientare și consiliere profesională, reprezintă obiectivele Universității de Vest din Timișoara în cadrul proiectului, în vederea unei mai bune creșteri a nivelului de ocupabilitate și a inserției studenților pe piața muncii.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/