România Mare în anul 100 după întemeiere

Elevii și profesorii Liceului Tehnologic „Dacia” din Caransebeș au trezit în inimile celor prezenți chiar și pentru două ore mândria de a fi român, bucuria de a celebra 100 de ani de Românie Mare. Acțiunea s-a desfășurat în prezența primarului municipiului Caransebeș, Felix Borcean, parohului Bisericii Romano-Catolice, Marin Matieș, a conducerii liceului, prof. Constantin Florin Bogdea, director, și prof. ing. Luiza Stepanescu, director adjunct, precum și a cadrelor didactice din instituția de învățământ.

În deschiderea evenimentului, corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu”, dirijat de preot profesor Petru Paica, a susținut un scurt moment muzical cu cântece patriotice.

Într-o unitate și colaborare exemplare demne de acest mare eveniment istoric, pentru aproape două ore, bisericile surori, Ortodoxă și Romano-Catolică, reprezentanți sau simpatizanți politici aflați în opoziție, toți „au dat mână cu mână” (urmând îndemnul versurilor din Hora Unirii), la propriu și la figurat, pentru a celebra Ziua Națională a României.

Elevi și profesori, preoți și personal nedidactic au asistat la un program artistic pregătit și organizat cu multă dedicație de doamnele profesoare Simona Duma, Camelia Rusulescu, preot profesor Aurelian Jucu și profesor Vistian Ghimboașă. Programul a fost deschis prin alocuțiunea directorului liceului Florin Constantin Bogdea, care a punctat marile momente-etape premergătoare Marii Uniri, accentuând asupra datoriei generației prezentului de a veghea asupra viitorului României Mari. Primarul municipiului Caransebeș Felix Borcean a subliniat necesitatea prelungirii spiritului unionist dincolo de momentul aniversar propriu-zis pentru a obține acea reală și profundă unitate „în cuget și-n simțiri”.

Părintele profesor Aurelian Jucu a dat citire Mesajului Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la aniversarea Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2018, în care se precizează: „Avem responsabilitatea să ne arătăm vrednici moștenitori ai celor care au făurit România Mare, să le urmăm pilda, să ne jertfim pentru Sfânta noastră Biserică și pentru scumpa noastră Patrie, gândindu-ne la urmașii urmașilor noștri, așa cum înaintașii s-au gândit la noi cu speranța că ceea ce ei au făurit, noi vom păstra și vom spori, aducând rod însutit. La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni! Trăiască România, Patria mamă!”.

Parohul Bisericii Romano-Catolice din Caransebeș, Marin Matieș, s-a arătat foarte fericit să se afle în calitate de invitat al Liceului Tehnologic „Dacia” într-o companie atât de plăcută, amintind de vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, care a considerat țara noastră o sfântă și binecuvântată „Grădină a Maicii Domnului”. Cuvintele calde și sincere ale celor doi reprezentanți ai principalelor culte creștine din România au pătruns în sufletul celor prezenți. În egală măsură, părintele profesor Aurelian Jucu a prezentat Power Point-ul cu titlul Biserica Ortodoxă Română din Banat şi Marea Unire, în care a surprins rolul important jucat de unele personalități religioase în scenariul Marii Uniri, încheind cu înțeleptele cuvinte rostite de generalul Henri Mathias Berthelot în preajma evenimentului istoric din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia: „Sângele eroilor căzuți în luptele Marelui Război să fie pentru tine, o, frumoasă Românie, sămânță de noi virtuți, în așa fel încât copiii tăi să fie mereu demni de părinții lor și gata să-ți apere pământul sacru, atât de des invadat, dar în cele din urmă întregit prin efortul ultimelor generații”.

Programul artistic a mai cuprins un moment instrumental, realizat de Petrescu Darius (XI B) la trompetă și Radu Claudiu (XI C) la trombon – s-a interpretat Imnul României și „Doamne, ocrotește-i pe români !”. De asemenea, au fost prezentate tablouri realizate din diverse materiale textile, fotografii etc., având o tematică specifică momentului istoric aniversar, iar corul „Banatica” al Liceului Tehnologic „Dacia” dirijat de prof. Camelia Rusulescu a interpretat „Treceți, batalioane române, Carpații!”. Programul artistic a continuat cu o scenetă despre frumusețea reprezentativă a provinciilor românești, personificate de mai multe eleve și au fost prezentate suite de dansuri populare bănățene (brâu și ardeleană) de către grupul de dansatori al liceului, coordonați de dna prof. Camelia Rusulescu. La sfârșitul manifestării artistice, în spiritul solemn, dar și vesel al aniversării Centenarului tinerei Românii Mari, elevi și profesori, laici și preoți, ortodocși și catolici sau de alte confesiuni religioase, s-au prins în simbolica Horă a Unirii.

Liliana Danci