Regulile de separare a deşeurilor, expuse în aer liber!

Săptămâna viitoare va avea loc prima serie de seminarii de informare, de tip picnic, adresate elevilor cărăşeni privind derularea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, implementat de Consiliul Judeţean.

Activităţile vor fi organizate în cadrul campaniei de promovare derulate sub numele „004 Mediu. Misiune în spaţiul verde”, în perioada 6-9 aprilie 2015, săptămână a programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Evenimentele sunt programate astfel: în Reșița pe 6 aprilie, în Bocșa pe 7 aprilie, în Anina pe 8 aprilie și în Caransebeș pe 9 aprilie.

Misiunea protejării mediului nu ţine cont de vârstă sau de ocupaţie, iar grija pentru mediu ne priveşte pe toţi în egală măsură. Acţiunile vor fi organizate în aer liber, în zone limitrofe ale oraşului, iar la fiecare eveniment vor participa câte 30 de elevi de liceu. Întâlnirile au rolul de a le prezenta avantajele aduse comunităţii prin acest amplu proiect, prin demonstraţii, activităţi interactive şi jocuri despre colectarea separată şi compostarea deşeurilor. În cadrul proiectului vor fi organizate în total 10 astfel de seminarii cu scopul informării elevilor asupra derulării şi implementării proiectului de management şi gestiune a deşeurilor.

Derulat pe o perioadă de 44 de luni, până la 31 octombrie 2015, proiectul urmăreşte implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană. Proiectul prevede construirea Centrului de management integrat al deşeurilor care va include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă la Lupac. Alte trei staţii de transfer vor fi constuite la Pojejena, Bozovici şi Oţelu Roşu. In cadrul proiectului vor fi  executate şi lucrările de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Caraş-Severin. Sunt prevăzute construirea drumurilor de acces pentru depozitul central şi staţiile de transfer și achiziționarea de echipament pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Proiectul are o valoare totală de 186.398.069 lei (fără TVA).