Reducere pentru elevi la abonamentele de autobuz

Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa a înaintat o adresă Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin prin care solicită informarea conducerilor şcolilor din oraş cu privire la criteriile de decontare în proporţie de 50% a abonamentelor lunare de călătorie pe mijloacele de transport în comun pentru elevi.

Fiecare unitate de învăţământ din Reşiţa trebuie să întocmească un tabel centralizator cu numele elevilor care fac naveta în oraş pentru a frecventa cursurile unităţii respective. Acest tabel se va transmite ulterior Direcţiei de Asistenţă Socială, până în data de 10 a lunii următoare.

Abonamentele de călătorie pentru elevi sunt de culoare roşie şi se eliberează de către S.C. SPEDITION RO-A TIR S.R.L., pe baza carnetului de elev vizat la zi pentru anul şcolar în curs, însoţit de certificatul de naştere sau cartea de identitate a beneficiarului. În carnetul de elev, după denumirea instituţiei de învăţământ, trebuie să existe menţiunea „curs de zi”, pe care se va aplica ştampila şcolii şi semnătura conducerii. De asemenea, legitimaţiile de călătorie sunt valabile numai însoţite de carnetul de elev vizat la zi.

Menţionăm că decontarea se va face doar pentru abonamentele urbane utilizate de elevi pentru a se deplasa dintr-un cartier în altul la unităţile şcolare din municipiul Reşiţa, nu şi în afara oraşului.