PROIECT DE DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, în data de 23.09.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 23.09.2021, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.723/22.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 23.09.2021:

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 23.09.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş convocata de indata din data de 07.09.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice faza SF pentru investitia ,,Realizare iluminat public stradal, strada Laurentiu Iancu din municipiul Caransebes si strada Carmen Sylva din localitatea Jupa, judetul Caras-Severin”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind desființarea unor constructii situate în intravilanul municipiului Caransebes, respectiv, în curtea interioară a Spitalului Municipal de Urgență Caransebes, pentru implementarea proiectului: “Creșterea capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID-19 în Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș – Acronim HELPCOVID-19”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea proiectul „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Dacia din Municipiul Caransebeș” , în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind arondarea cresei de stat de pe raza municipiului Caransebes, cu puncte de lucru la Gradinita PP4 SI Gradinita PP5, la unitatile de invatamant prescolar cu program prelungit, conform OUG 100/2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4