Program modificat! Orar nou la ghișeul de cazier judiciar din Lugoj

Programul de lucru cu publicul la ghișeul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar din cadrul Poliției Municipiului Lugoj a fost modificat din această săptămână.

Atât lugojenii, cât și cei din alte zone ale țării care vor să își scoată adeverința respectivă se pot adresa instituției după următorul orar: luni – între orele 9.00 și 12.00 și 13.00 – 16.00, marți – între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00, miercuri și vineri – între orele 9.00 – 12.00, joi – între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 17.00.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, orice persoana fizică cu capacitate de exercițiu restrânsă (minor 14-18 ani) sau deplină (peste 18 ani) poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de: cererea tip completată, actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.

În situația în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte/tutore, sau de către un împuternicit al acestuia, care trebuie să prezinte la ghișeu o cererea tip completată, actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original și certificatul de naștere al minorului, în copie și original.

Atunci când certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit, se va depune cererea tip completată, actul de identitate împuternicit, copie act identitate titular certificat și procura autentificată, în original și copie. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult trei zile lucrătoare de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România, este valabil șase luni de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.