Primarii din Fîrliug şi Brebu, menţinuţi în funcţie de prefectul judeţului! Momentan!

Prefectul Florenţa Albu ne-a declarat că nu va semna ordinul de încetare înainte de termen a mandatelor lui Ioan Borduz şi Viorel Roşca, până nu va primi un răspuns de la minister.

În anul 2015, în baza Hotărârii nr.58/19.12.2014 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 1412/290/2013 și a Hotarârii nr.  330/2015 a Curții de Apel Timișoara în dosarul nr. 184/59/2015, dl Borduz Ioan, primar al Comunei Fîrliug județul Caraș-Severin, a fost condamnat penal, definitiv și irevocabil, pentru infracțiuni de corupție (Legea nr.78/2000), la 3 (trei) ani de închisoare cu suspendare și la restituirea prejudiciului de  aproximativ 70.000 Euro.

Potrivit Deciziei nr.18/2015,  Înalta Curte de Casație și Justiție a decis : „Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Tot în anul 2015, prin Ordinul prefectului județului Caraș-Severin nr.90/2015, mandatul primarului Borduz Ioan a încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar. Citat din Ordinul prefectului nr.90/2015:„Văzând copia Sentinței penale nr.58/19.12.2014 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosar nr. 1412/290/2013, rămasă definitivă la data de 24.03.2015 prin Decizia penală nr.330/A/2015 a Curții de Apel Timișoara , precum și adresa Tribunalului Caraș-Severin, din data de 24.03.2015 privind dosarul nr. 1412/290/2013, înregistrată la Instituția Prefectului județul Caraș-Severin sub nr. 4158/27.03.2015………………………………………………………………………………………………………….Art.1. (1) Se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Fîrliug, județul Caraș-Severin, al domnului Borduz Ioan.”

Borduz a contestat Ordinul Prefectului la Tribunalul Caraș-Severin, iar potrivit Hotarârii nr.  665/2015, emisă în dosarul nr. 1487/115/2015, acțiunea a fost respinsă, Ordinul prefectului rămânând în vigoare: „Respinge acţiunea formulată de reclamantul BORDUZ IOAN în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.06.2015. Document: Hotarâre  665/2015  22.06.2015”.

Întrucât în Hotărârea  de condamnare nr.58/19.12.2014 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin, în dosarul nr. 1412/290/2013, nu i s-a interzis dreptul de a alege și a fi ales,  Ioan Borduz a candidat din nou la alegerile locale din anul 2016, la fel ca şi colegul său de la Brebu, Viorel Roşca, reușind să câștige din nou alegerile.

Prin Încheierea civilă nr. 1560 din 24 iunie 2016,  Ioan Borduz a fost validat, deși a fost depusă o contestație la Judecătoria Reșița, prin care se arăta că acesta este încă în interiorul celor 3 ani de condamnare și, potrivit Deciziei nr. 18/2015 a ÎCCJ, nu are dreptul să mai dețină funcția de primar. Potrivit Închierii civile nr. 1560 din 24 iunie 2016 emisă de Judecătoria Reșița și prin care a fost validat ca primar, în ceea ce privește condamnarea lui Ioan Borduz la 3 ani de închisoare cu suspendare, instanța s-a limitat în a preciza doar atât: „Instanța admite excepția necompetenței generale a instanței având în vedere dispozițiile art.69, alin. 3 din Legea 215/2001, potrivit cărora constatarea încetării de drept a mandatului primarului este atributul prefectului, care emite ordin în acest sens, acesta putând fi atacat în contencios administrativ”, susținând în felul acesta că prefectul este competent în a dispune încetarea de drept mandatul primarului, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar.

În 27 iunie 2016 a avut loc depunerea jurământului la Primăria Fârliug în funcția de primar. Din 27 iunie și până în prezent, prefectul de Caraș-Severin, Florența Albu, nu a luat o măsură concretă în vederea punerii în aplicare a  Deciziei nr.18/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv emiterea unui Ordin al prefectului prin care să dispună încetarea de îndată a mandatului, așa cum de altfel s-a întâmplat și în anul 2015 și așa cum o cere în mod imperativ Decizia nr.18 /2015 a ÎCCJ.

Prin avocatul Loredana Eleonora Sabo, a fost depusă o sesizare la Instituția Prefectului  județul Caraș-Severin, astfel încât prefectul județului să „ia act de cele prezentate cu privire la mandatul de primar al d-lui Borduz Ioan și de  a acționa în virtutea atribuțiilor pe care i le conferă art.69, alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, aceea de a dispune încetarea mandatului de primar înainte de expirarea duratei normale a acestuia, încă din data de 28.06.2016″.

Prefectul încă aşteaptă

Întrebată despre această situaţie, prefectul Florenţa Albu a spus că a făcut o adresă către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care cere clarificări cu privire la procedura de urmat şi că, până nu va veni acel răspuns, nu va semna niciun ordin de revocare.

Nici după ce i s-a atras atenţia că azi, 6 iulie 2016, Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea recent adoptată prin care se prevedea că primarii condamnaţi cu suspendare îşi pot exercita mandatul, cu excepţia celor condamnaţi pentru corupţie, doamna prefecta nu şi-a schimbat poziţia, cu atât mai mult cu cât Borduz, oricum, nu ar fi putut beneficia de această lege, fiind condamnat fix pentru fapte de corupţie…

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/