Primăria ne învață cum să depozităm deșeurile!

Primăria Municipiului Reşiţa a demarat o serie de sesiuni de informare prin care atrage atenția cetăţenilor asupra regulilor pe care trebuie să le respecte cu privire la gestionarea corectă a deşeurilor.

Pentru depozitarea deşeurilor din plastic precum și a celor din hârtie şi carton, trebuie utilizate containerele tip clopot de culoare verde. Deşeurile voluminoase (mobilier) se vor depozita pe platformă doar în zilele de joi ale fiecărei săptămâni pentru a fi ridicate vineri de dimineaţa.

În ceea ce privește deşeurile de echipamente electrice şi electronice, acestea vor fi colectate de la domiciliu sau de la puncte fixe în cadrul campaniilor de colectare. Primăria atrage atenția și asupra deşeurilor rezultate din curăţirea grădinilor şi zonelor verzi. Acestea nu vor fi depozitate pe străzi, în containere sau pe trotuare, ci trebuie puse pe platformele de precolectare.

Se interzice în totalitate depozitarea pe platforme a deşeurilor generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor proprietate individuală (moloz, faianţă, gresie, cărămizi, obiecte sanitare, uşi, geamuri etc.). Aceste deşeuri nu intră în categoria deşeurilor menajere, deci nu fac obiectul contractului încheiat cu operatorul de salubritate. Ridicarea acestora se va face de către operator, în urma unei comenzi şi a achitării contravalorii acestei operaţiuni.