Primăria Comunei Mehadia organizează concurs

1000x100 (2) STPT job 1000x200

Primăria Comunei Mehadia organizează concurs, în perioada 27-29.03.2023, în vederea ocupării următoarelor funcții publice vacante:

* 1 post consilier, clasa I, grad superior la Compartiment Evidența Persoanelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mehadia

Condiții de participare:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de studiu: Științe Economice( Ramură de șiință);
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcței publice- minimum 7 ani;
– durată timp de muncă – 8 h/ zi – 40 h / saptămână;
– să indeplinească condițiile de ocupare a unei funcții publice, conform art. 465 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ – condiții de ocupare a unei funcții publice;

Data limită și ora pâna la care se pot depune dosarele de concurs, respectiv pâna la data de 15.03.2023, ora 16.00 la Compartimentul Secretariat, la sediul Primăriei Mehadia.

1000x100 (3) 1000x100 (4)

Concursul se va desfășura în intervalul 27-29.03.2023 la sediul Primariei Mehadia
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei Mehadia, din localitatea Mehadia, bloc A4, județ Caraș-Severin, Compartimentul Secretariat, precum și la telefon: 0255523121, e-mail:  primariamehadia@yahoo.com.

Primar,
Grigore-Petru Bardac

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/