Pregătiri pentru sezonul rece la Primăria Băile Herculane – cu formulare-tip pentru acordarea ajutoarelor la încălzire

signing document

La Primăria orașului Băile Herculane a început acțiunea de asigurarea a documentelor necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2021-2022.

Astfel, persoanele interesate pot solicita de la Direcția de Asistență Socială a Primăriei cererile și declarațiile pe proprie răspundere. Pentru acordarea ajutorului de încălzire, venitul mediu net lunar până la care se acordă acest sprijin financiar este de 1.386 lei/persoană în cazul familiei și de 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Formularul-tip pentru acordarea unor drepturi de asistență socială se depune la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Mihail Eminescu, nr. 10, etaj 1, cam. 4.

Se acordă sprijin financiar pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri, iar formularul-tip se depune împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către persoana singură sau familia în cauză.

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor sau familiilor care dețin cel puțin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru mai multe informații privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, cetățenii interesați sunt invitați să contacteze Direcția de Asistență Sociala, Str. Mihai Eminescu, nr. 10, telefon: 0255/560439 tasta 8.

De asemenea, informații detaliate găsiți și pe site-ul Primăriei Băile Herculane, aici.