Peștera Ponor, sală de clasă pentru 100 de elevi cărășeni!

Agenția pentru Protecția Mediului Timiş organizează lecții deschise în Peştera Ponor Uscată, cu grupuri de elevi din Anina, Oravița, Bozovici, Cărbunari, Ciclova Română, Ilidia, Lăpușnicu Mare, Moceriș, Potoc şi Sasca Montană.

În perioada 18 octombrie – 20 octombrie 2017, peste 100 de elevi din 7 şcoli cărășene vor avea ocazia de a participa împreună cu dascălii lor la lecţii deschise în Peştera Ponor Uscată, din situl de importanţă comunitară Cheile Nerei – Beușnița, parte a Reţelei Europene Natura 2000. Grupurile de elevi „Prietenii peșterilor” vor fi călăuziți de specialiști ai Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și ai Asociaţiei Speologice „Exploratorii” Reşiţa, care îşi propun să le arate elevilor de ce este important să protejeze peșterile și liliecii. Se urmăreşte, astfel, educarea tineretului în spirit conservativ și responsabil față de natură, precum și creşterea gradului de conştientizare al elevilor privind modul de formare al habitatului 8310 și vulnerabilitățile acestui habitat.

În anul 2015 s-au constituit grupurile de elevi „Prietenii peșterilor”, acțiunea angrenând un număr de 239 de elevi din 11 școli și 30 de profesori. În anul 2016 s-au organizat lecții deschise în peștera Ponor Uscat din sit cu grupurile de elevi, participând atunci 114 elevi din 8 şcoli împreună cu 8 cadre didactice. Aceste activități se derulează în cadrul proiectului „Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița”, implementat de APM Timiş în perioada 01.07.2014 – 31.12.2018, care are o valoare de 849.430,00 euro și este finanțat prin programul LIFE + Natura. Scopul proiectului este de a reconstrui morfologia habitatului 8310 pentru 110 peşteri/avene, de a depolua habitatul prin colectarea deşeurilor şi de a conserva zonele de hibernare, naştere şi hrănire a populaţiilor a celor 14 specii de lilieci (chiroptere).

Managerul de proiect, Georgeta Țîţan, şi directorul executiv Mihai Cepeha, fac cunoscut şi programarea activităților care se vor desfășura cu implicarea școlilor cărășene: 18 octombrie – Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici şi Școala Gimnazială Lăpușnicu Mare; 19 octombrie – Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița, Liceul „Matias Hammer” Anina şi Școala Gimnazială Ciclova Română; 20 octombrie – Școala Gimnazială „Mihai Novac” Sasca Montană şi Școala Gimnazială Cărbunari.  

Peştera Ponor Uscată (sau Peştera Crivina) din Munţii Aninei este situată în Podişul Uteriş, în locul numit Crivina al Pădurii Plopa, la 620 metri altitudine. Potrivit speologilor, a fost denumită Peştera Ponor-Uscată pentru a nu fi confundată cu Intrarea Ponor a Peşterii Ponor-Plopa. Are 265 de metri şi a fost creată de pârâul Ponor, care în evoluţia sa a părăsit albia de la suprafaţă şi a drenat Peştera Ponor-Uscată.