Peste 13 milioane de euro pentru colectarea deşeurilor în zona Făget

colectare deseuri lugoj

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri (ADID) Timiș caută un nou operator de salubritate pentru Zona 4 Făget, care include un oraș și 11 comune, iar licitația a fost transmisă pe SEAP.

Suma oferită este de 65.518.890 lei, adică peste 13 milioane de euro, iar contractul va fi pentru 10 ani.

Conform caietului de sarcini, obiectul delegării gestiunii îl reprezintă delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de colectare – transport al deșeurilor municipal din zona 4 – Făget, judeţul Timiş și cuprinde activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. Categoriile de deșeuri municipale din Zona 4 Făget, județul Timiș sunt următoarele: – deșeuri reciclabile din hârtie, carton inclusiv ambalaje; deșeuri reciclabile din plastic și metal, inclusiv ambalaje; deșeuri reciclabile din ambalaje din sticlă – deșeuri reziduale; deșeuri abandonate – deșeuri periculoase – deșeuri voluminoase”, se arată în dosarul de licitație prezentat pe SEAP.

Firma câștigătoare va trebui prezinte tarif pentru colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile din hârtie, carton inclusiv ambalaje, tarif pentru colectarea separată a deșeurilor municipale reciclabile din plastic și metal, inclusiv ambalaje, tarif pentru colectarea separată a deșeurilor reziduale din deșeuri municipale taxele special.

Stiri Timisoara si Resita publicitate online dacus 05 iulie 2024 Stiri Timisoara Publicitate online Brantner 1000x100px

Ofertantul trebuie să facă dovada prestării de servicii similare în ultimii trei ani în valoare cumulate de minim 1.310.377,80 lei (exclusiv TVA) rezultată din una sau mai multe activități de salubrizare similare celor care fac obiectul contractului. Valoarea minimă care va fi luată în considerare este fie valoarea totală a contractului, în cazul în care ofertantul a acționat/ acționează ca unic contractant, fie o parte din valoarea totală a contractului corespunzătoare cu cota sa parte din participarea la asociere/cota de subcontractare, în cazul în care ofertantul a fost membru al unei asocieri de operatori economici/subcontractant.

Participanții trebuie să facă dovada implementării unui sistem de management al calității pentru activitatea specifică care face obiectul contractului în conformitate cu SR EN 9001 sau echivalent. Se va prezenta un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, de exemplu proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală etc., toate valabile la momentul prezentării. În cazul în care există asociați/subcontractanți, fiecare asociat/subcontractant trebuie să prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare în contract. Terțul susținător nu poate susține, prin prezentarea unei astfel de certificat, un operator economic ofertant.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 8 august, ora 12.

stiri Timisoara publicitate si promovare online banner maxagro Stiri Timisoara si Resita STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/