Peste 1.200 de candidați la Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara

universitatea medicina timisoara
Stiri Timisoara si Resita Muzeul Banatului Montan mbmr 1000x100

Peste 1.200 de candidați au susținut examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

A fost etapa de concurs pentru candidații din România. Treii ore au stat tinerii în sală și au avut de răspuns la 90 de întrebări din Biologie și Chimie, într-un test grilă.

La Facultatea de Medicină au fost înscriși 978 candidați la examenul de admitere, iar la Facultatea de Medicină Dentară s-au înscris 256 candidați.

Pentru Facultatea de Medicină au fost 336 locuri la buget și 95 de locuri cu taxă, iar la Facultatea de Medicină Dentară au fost 52 de locuri bugetate și 60 de locuri cu taxă.

Așadar, în urma înscrierilor, la Facultatea de Medicină au fost aproximativ 3 candidați pe un loc, iar la Facultatea de Medicină Dentară aproximativ 2,5 candidați/loc, în contextul în care ultima medie de admitere la Facultatea de Medicină pentru un loc bugetat a fost 8.52, iar la Facultatea de Medicină Dentară 7.46.

Joi, 27 iulie, are loc admiterea pentru candidații străini.

Sesiunea de înscrieri și admiteri de toamnă

În cazul în care rămân locuri neocupate, se va organiza în luna septembrie 2023 o a doua sesiune de admitere, în aceleași condiții ca în prima sesiune. În perioada 04 – 05 septembrie 2023— perioada de înscriere – completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Stiri admitere Timisoara gif uvvg 1000x100px admitere 2024 Stiei Timisoara Muzeul TM

Înscrierile din data de 05 septembrie 2023 se finalizează la ora 14.00.

În perioada 04 – 05 septembrie 2023 are loc verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității; apoi afișarea listelor nominale privind repartiția pe săli a candidaților înainte de concurs, pe site-ul universității www.umft.ro, Secțiunea Admitere.

În 6 septembrie 2023 — concurs de admitere tip 2 (proba scrisă), între orele 10.00 —12.00, pentru programele de studii de licență cu durata de 3-4-5 ani (180-300 ECTS), cu publicarea rezultatelor provizorii pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele prenumele).

În data de 7 septembrie 2023 va avea loc concursul de admitere tip 1 (proba scrisă), între orele 10.00 —13.00, pentru programele de studii cu durata de 6 ani (360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară; în 8 septembrie, între orele 09.00 — 14.00, se va face depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora; iar în 11 septembrie, între orele 09.00 — 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obținut de către candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancțiunea pierderii locului obținut în caz de neîndeplinire a acestei obligații.

În 12 septembrie, va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după confirmarea locurilor, iar în 13 septembrie, între orele 09.00 — 15.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, de către candidații cu media peste 5 (cinci) declarați inițial „respinși” (în așteptare), care au glisat automat, prin aplicația informatică de admitere, în ordinea opțiunilor exprimate a mediilor de admitere obținute, pe locurile rămase neocupate.

În perioada 11 — 15 septembrie 2023 se va achita taxa de școlarizare, integral (cuantumul taxei per an de studiu pentru studenții români este de 10.000 lei la Facultatea de Medicină și la Facultatea de Medicină Dentară, iar pentru Facultatea de Farmacie taxa anuală este de 5500 lei), iar în 18 septembrie va avea loc afișarea rezultatelor finale la concursul de admitere – sesiunea septembrie 2023.

 

Stiri Timisoara si Resita Revista Banatica 1000x100
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/