Pensionarea la 70 de ani și interdicția de cumulare a pensiei cu salariul este tot mai aproape de realitate

 Senatul a aprobat proiectul de lege care, pentru a intra în vigoare, trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Legea spune că atunci când vor îndeplini condițiile de pensionare, persoanele care lucrează la stat, adică bugetarii, vor fi nevoiți să aleagă dacă doresc să rămână în activitate până la 70 de ani sau ies la pensie, iar cei care beneficiază deja de cele două venituri sunt obligați ca în termen de 30 de zile să decidă pe care dintre acestea le vor păstra. 

Persoanele din mediul privat, pot opta fie pentru pensionarea la 70 de ani, fie să se pensioneze la limita de vârstă actuală (65 de ani bărbații și aproape 62 de ani femeile) și să cumuleze pensia cu salariul din mediul privat. Desigur toate acestea dacă angajatorul privat este de acord.

Ambele categorii de angajați, atât bugetarii cât și cei din mediul privat, vor depune cererea privind continuarea activității la unitatea angajatoare, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare, respectiv cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea acordului anual al unității angajatoare.

„Persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție și care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/ sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligația ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să își exprime în scris opțiunea pentru continuarea activității în baza aceluiași contract de muncă, raport de serviciu sau act de numire, după caz, până la împlinirea vârstei de 70 de ani sau pentru încetarea contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire în funcție, după caz. Continuarea activității se realizează pe baza cererii aprobate de către unitatea angajatoare. Menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 70 de ani se realizează cu acordul anual al unității angajatoare”, se arată în proiectul de lege.

Angajatorii care ignoră acest cumul de pensie cu salariul de la stat riscă amenzi de 100.000 de lei, și de 10.000 de lei dacă nu anunță casele de pensii cu privire la menținerea în activitate a bugetarilor, în 30 de zile calendaristice din ziua în care aceștia și-au exprimat în scris opțiunea. Amendamentul potrivit căruia demnitarii și alți bugetari cu funcții înalte pot cumula pensia cu salariul a fost respins de Senat.

Propunerea viza exceptarea de la cumulul pensiei cu salariul a persoanelor alese în funcții de autoritate sau demnitate publică sau celor pentru care durata mandatului este prevăzută de Constituție, a persoanelor care beneficiază de drepturi de autor în condițiile Legii nr. 8/1996 privind drepturi de autor și drepturile conexe dar și membrilor Academiei Române.