Pădurile din Țarcu rămân virgine!

Asociația Altitudine și Agent Green atenționează factorii responsabili cu privire la necesitatea conservării pădurii virgine existente în bazinul hidrografic ale pâraielor Cuntu (Sebeșel), OSE Caransebeș, UP VI Cuntu, conform O.M. 3397/2012.

Reprezentanții asociației au înaintat o solicitare în acest sens Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Gărzii Forestiere Timișoara, Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și Ocolului Silvic Experimental Caransebeș. Prin această solicitare reprezentanții pădurilor sunt informați că în perimetrul Munților Țarcu, în fondul forestier administrat de INCDS „Marin Drăcea” prin Ocolul Silvic Experimental Caransebeș, în zona de pădure apropiată golului de munte Cuntu, a fost identificat în urma observațiilor de pe teren și din satelit un trup de pădure virgină și cvasivirgină ce îndeplinește criteriile și indicatorii din O.M. 3397/2012. Acest trup de pădure virgină/cvasivirgină acoperă peste 90 ha și nu a fost identificat prin studiul Pin-Matra („Inventarierea și strategia gestionării durabile și protejării pădurilor virgine din România – proiectul PIN-Matra/2001/018“). 

„Este de neînțeles că această pădure neatinsă de lucrări silvice nu a fost evidențiată de studiul PIN Matra, dar nici pădurile învecinate (Pădurea Virgină din Valea Olteana/ OS Oțelu Roșu – la nord, cuprinsă în sesizarea noastră nr. 7 / 22.02.2016, și Pădurea Virgină Muroniu – Baloșu/ OS Teregova – la sud, cuprinsă în sesizarea noastră nr. 23 / 07.06.2016) nu au fost identificate corespunzător (cu excepția unui poligon doar într-un sfert din pădurea virgină din Valea Olteana). La poalele Muntelui Țarcu, în zona limitrofă pajiștilor alpine s-au conservat păduri virgine și cvasivirgine care formează o bandă continuă ce se întinde pe cuprinsul mai multor ocoale și unități administrativ-teritoriale și măcar aceste păduri din situl Natura 2000 Munții Țarcu ar trebui protejate”, este de părere Loredana Ștefănuț, reprezentantul Asociației Altitudine.

Aceasta solicită, conform O.M. 3397/2012, în regim de urgență: sistarea imediată a oricăror tăieri sau lucrări silvice în parcelele înaintate în cererea către Minister și încadrarea acestora categoria „păduri virgine și păduri cvasivirgine“, după caz, conform O.M. 3397/2012, pentru a fi conservate.