OFSAID! Hoție pe bani publici în Valea Domanului!

Raportul de audit intern realizat la Instituția Publică Club Sportiv Municipal Școlar Reșița a scos la iveală neregulile pe care Express de Banat le-a semnalat în mai multe rânduri. Concluziile raportului sunt fabuloase și arată modul în care a fost cheltuit banul public în Valea Domanului.

În urma verificărilor efectuate de auditori din cadrul Primăriei Reșița s-a constatat că prin casieria unității s-au deconstat o serie de bonuri de combustibil pentru autoturismul din dotare, fără ca acestea să se regăsească în foile de parcurs întocmite de către administrator, în unele cazuri există înregistrate plăți prin casă fără a fi anexat bon de combustibil, iar în altele s-a constatat decontarea dublă a unor bonuri, astfel nejustificându-se cheltuielile efectuate cu acestea.
De asemenea, prin casieria unității s-au decontat bonuri de combustibil pentru activități de întreținere a bazei sportive, pentru care s-au întocmit note de recepție și bonuri de consum aferente și care nu sunt recunoscute de către administrator.

Au fost analizate și plățile efectuate prin trezoreria statului și aici fiind găsite o serie de nereguli. Instituția Publică CSM Școlar Reșița a achitat în perioada 2015-2016 servicii de transport în sumă de 25.000 de lei, fără a avea contract încheiat cu firma care oferea acel serviciu și în baza unor facturi pe care nu este precizată locația la care s-a efectuat transportul și nici prețul/km luat în calcul. Mai mult decât atât, unele facturi nu prezintă semnătura și ștampila societății comerciale, nu există nici referat de justificare a efectuării transportului, astfel că auditorii nu au putut stabili scopul și locația la care s-a efectuat transportul.
În urma solicitării de explicații scrise de la unele persoane pe numele cărora apar ordine de deplasare în baza cărora s-au decontat cheltuieli de deplasare, acestea nu recunosc o parte dintre documentele respective, astfel că în acest caz există indicii de iregularități majore în ceea ce privește documentele întocmite.

1000x100 casa brutarului

De asemenea, au fost descoperite unele achiziții pentru care nu se poate justifica necesitatea și nici nu se pot stabili persoanele care au beneficiat de acele produse. Interesant este că reprezentanții administrației locale au efectuat un audit și înaintea alegerilor din 5 iunie, dar atunci, culmea, nu au fost descoperite nereguli, o situație care ridică multe semne de întrebare în privința cheltuielii banului public în Valea Domanului.

Din informațiile noastre, unii dintre angajații CSM Școlar și-ar fi recunoscut faptele și deja au început să aducă bani de acasă, pentru acoperirea prejudiciului creat. În timp ce banul public se scurgea în altă direcție decât cea pentru care fusese alocat, părinții copiilor care activează în Valea Domanului plăteau sume importante pentru echipamente și pentru participarea la diferite turnee.