O serie de lucrări de construcții nu necesită aviz de mediu. Precizările Prefecturii Timiș

Instituția Prefectului a transmis către toate primăriile din județul Timiș o circulară în care se fac câteva precizări cu privire la aplicarea prevederilor legii care vizează autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Astfel, potrivit Legii nr.50/1991 republicată, autoritățile locale, emitenți ai certificatelor de urbanism, trebuie să aibă în vedere că sunt exceptate de la autorizarea pentru protecția mediului următoarele categorii de lucrări: construirea de locuinţe unifamiliale, construirea de anexe gospodăreşti, cu excepţia celor utilizate pentru creşterea animalelor, consolidări ale imobilelor existente, construirea de împrejmuiri, dezmembrări, comasări de terenuri.

„De asemenea, autoritatea publică locală decide dacă este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşamente de gaze naturale, ţinând cont de prevederile legale în vigoare, și prin urmare, nu se impune solicitarea actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului prin certificatul de urbanism, pentru lucrările care nu necesită autorizație de construire.”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Timiș.

leader board 728 x 90 px

La rându-i, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș precizează că nu este necesară impunerea prin certificatul de urbanism a obligației titularului de a solicita actul de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, pentru acele lucrări pentru care prin lege nu este necesară emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

Circulara este semnată de subprefectul cu atribuții de prefect, Ovidiu Virgil Drăgănescu, și directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Petru Opruț.